Bij deze SAMENSTROMEN vindt u een brief met het verzoek een vrijwillige bijdrage te storten voor ons mooie parochieblad. Het blad heeft een oplage van ruim 10.000 en wordt verspreid in de Clara- en de Franciscusparochie. U kunt het ook lezen via de website (rkgroenehart.nl), waar u ook eerdere nummers kunt terugkijken. Veel mensen stellen het toch op prijs om een blad in handen te hebben. Op tafel ligt het om af en toe weer een stukje te lezen. Ook over andere parochiekernen. Zeker als u iemand bent die het blad graag thuis bij de hand heeft zal u graag een bijdrage willen leveren.

BCP