Hoe brengen we het geloof verder? In coronatijd startte het pastoraal team van de HH. Clara en Franciscus parochiefederatie in het Groene Hart de Alpha-cursus online. Het is een basiscursus over het christelijk geloof dat ook voor mensen die al naar de kerk gaan verrassend interessant blijkt te zijn. Deelnemers zijn erg enthousiast. In deze video vertellen pastoraal werkster Heleen van de Reep en deelnemers over hun belevenissen met Alpha online.

“Je hebt goed materiaal van waaruit je met elkaar in gesprek gaat”, vertelt Heleen van de Reep. Elke bijeenkomst heeft een inleiding over een thema waarna deelnemers in kleinere groepjes met elkaar verder spreken. “Het gaat over onderwerpen als: Wat betekent het dat Jezus gestorven is voor onze zonden? Wat betekent het dat God ons zijn Geest geeft? Waarom zijn we Kerk met elkaar? En dat komt voor mensen ineens heel dichtbij omdat ze er samen over praten.”

Lees meer…>>>