Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk.

In de praktijk betekent dit voor de kerken in onze HH. Clara & Franciscus federatie per aanstaand weekend het volgende:

  • Het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen wordt verhoogd van 30 naar 50.
  • Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut.
  • Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is niet meer verplicht. Wel dient het kapje gedragen te worden bij het binnenkomen (dus tot je zit) en verlaten van het kerkgebouw.
  • Koffiedrinken na de viering is weer toegestaan, op voorwaarde dat er afstand kan worden gehouden.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw blijven onverkort gelden.

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.