• Ook in deze bijzondere tijd zijn wij als pastoraatgroep diverse keren bij elkaar geweest. We hebben met elkaar op gepaste afstand en via de moderne technieken kunnen vergaderen.
  • De renovatie van het voegwerk van de toren gaat gestaag door. Over een aantal maanden zit het werk erop en is de toren in volle glorie weer van verre te zien.
  • Er is enige verruiming voor het bijwonen van de vieringen. We mogen nu 52 mensen ontvangen, liefst door vooraf te reserveren.
  • Wij bedanken Saskia Versluis dat zij is voorgegaan in het rozenkransgebed op de donderdagavond in de meimaand “Mariamaand”.
  • Op zondag 6 juni vieren wij Sacramentsdag: De instelling van de eucharistie. Het lichaam van Christus. Wij eten brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar “Jezus” lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Wees u welkom!
  • Wil je ook mee gaan zingen in het kinderkoor? Leuk hoor als je meedoet. Zingen maakt iedereen blij. Je kunt je opgeven bij Chantalkeijzer@hotmail.com, tel. 06-27 52 21 93
  • Of misschien wil je misdienaar worden, dat is ook een mooie taak in de kerk. Hiervoor kun je je opgeven bij Karina Hoogervorst, karinahoogervorst@casema.nl, tel. 0172-60 47 10.
  • Ook zijn wij nog op zoek naar kosters. De voornaamste taak van de koster is het zo geruisloos mogelijk laten verlopen van de eredienst. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
  • Wees welkom om een wandeling door het Adrianusbos te maken. Het is genieten.
  • De pastoraatgroep wenst u in deze bijzondere tijd alle goeds toe. Blijf gezond!