Piet van Veen, 70 keer liep hij de Stille Omgang en 58 jaar was hij voorzitter van het Genootschap Stille Omgang van de parochie H. Johannes Geboorte te Zevenhoven, meer dan voldoende redenen om hem eens in het zonnetje te zetten en zelfs te onderscheiden met de zilveren Ere-penning van de Stille Omgang.

De bekendmaking vond al plaats tijdens de bijzondere Stille Omgang vieringen die op 22 maart plaatsvonden in de H. Adrianuskerk te Langeraar en de St. Jan de Doperkerk te Leimuiden/Rijnsaterwoude. Piet kon helaas niet aanwezig zijn bij de viering in Langeraar en volgde de viering via een livestream uitzending. Tot zijn grote verbazing kwam de verrassende mededeling dat het Gezelschap Stille Omgang Amsterdam Piet had onderscheiden. Cees van der Vlugt, voorzitter van de samenwerkende genootschappen Stille Omgang in de Clara & Franciscus Federatie, sprak waarderende woorden en noemde Piet een kanjer. Hij overhandigde symbolisch het boek 675 jaar het Mirakel van Amsterdam, hierin wordt Zevenhoven genoemd, zeker een verdienste van Piet.

Piet ging al in 1949 op 12 jarige leeftijd mee naar Amsterdam om het Mirakel te herdenken en de Stille Omgang mee te lopen, een jaarlijks herdenken van het wonder dat daar op 15 maart 1345 plaatsvond. Eertijds uitbundig gevierd maar na de reformatie werd de rondgang verboden. Na de grondwetswijziging in 1848 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam langzaam de emancipatie van het katholicisme op gang. In stilte ging men de weg van de processie, want dit kon niet verboden worden. Het is in feite een voorloper geworden van alle stille tochten die sindsdien georganiseerd worden. Het boete doen in de vastenperiode voor Pasen en het getuigen voor de vrijheid van geloof zijn de pijlers onder deze jaarlijkse stille tocht.  Piet ging jarenlang dapper voorop door de donkerste straten van de hoofdstad om te getuigen van zijn geloof. Een maal liep hij met zijn broers vanuit Zevenhoven naar Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen en ook lopend weer terug te keren naar Zevenhoven. Piet heeft zich ook vele jaren ingezet voor de Lourdesgrot achter de kerk in Zevenhoven.

Leo van Veen van het genootschap Aarlanderveen en Bep de Bruin waar Piet jarenlang met samenwerkte in het genootschap Zevenhoven kwamen met bloemen naar het Hof van Alkemade waar Piet en Cobie nu wonen. Piet, bedankt en gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.