Inzetten op duurzaamheid: dat is wellicht de grootste uitdaging die wij als BCP voor de komende jaren zien. Er zijn tientallen interpretaties van het begrip duurzaamheid. Voor de BCP, als beheerder van de gebouwen, installaties en voorzieningen, betekent het dat we goed moeten nadenken over wat er de komende jaren op ons afkomt: zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kerk als gemeenschap, de (dan) gewenste dienstverlening én de (dan noodzakelijke) aanpassingen, beheer (energie!) en onderhoud van de gebouwen en installaties. En daarop vervolgens inzetten. Bij dat “nadenken over morgen” is wat we “vandaag moeten doen” niet even opzij te zetten. Sterker nog: er moet ook nu al veel gebeuren. U ziet het letterlijk aan het project voegen restauratie.

Inmiddels zijn we actief gestart met de voorbereiding van nog eens drie projecten:

  • Het duurzaam isoleren van de pastorie. Dit gebouw, een rijksmonument, is – met alle respect gezegd – een isolatie-gatenkaas.
  • Het energieverbruik en de luchtvochtigheid in de kerk fors naar beneden krijgen. Beiden zijn belangrijk. En op beide vlakken kan forse winst worden behaald, mits we er de juiste oplossing voor vinden. Met enkele simpele handelingen zijn al de eerste succesjes geboekt, maar structurele oplossingen zijn absoluut noodzakelijk.
  • Het strak maar eenvoudig beheren van het grondwaterniveau onder en rond de kerk. Heel belangrijk voor het behoud van de 652 palen die onze kerk ondersteunen.

We zijn ons op alle drie de fronten al aan het oriënteren en ook al wat testjes aan het doen. En daar waar we met relatief eenvoudige ingrepen al kleine stappen kunnen maken, doen we dat ook. Uiteindelijk kost alles wel geld. En dat speelt natuurlijk een behoorlijke rol in de te maken keuzes. We zullen de komende tijd alles in het werk stellen om de Kathedraal van de Rijnstreek duurzaam te maken: qua energieverbruik, installaties, inrichting, faciliteiten enz.

We zullen u over deze projecten regelmatig op de hoogte houden. Omdat we u willen meenemen in dit proces: de opties, de mogelijke dilemma’s, de (financiële ) consequenties. Maar ook omdat we hopen dat we u kunnen inspireren en wellicht enthousiast maken om hierin een bijdrage te leveren. Van welke aard dan ook.

Vragen of de wens om mee te helpen? Stuur een mail naar het secretariaat en wij nemen contact met u op: bcp_langeraar@rkgroenehart.nl