Vanuit het pastoraal team is het idee geboren om een fietstocht te houden langs enkele bijzondere locaties, behorende bij de kerken in onze parochie. Zo gaat de tocht waarschijnlijk langs: de Huiskamer van Noorden (opvang en activiteiten voor ouderen) , de Lourdesgrot in Zevenhoven, de meditatieve tuin de Nicolaashof in Nieuwveen en het Adrianusbos (met de statieroute) in Langeraar. Meer informatie over data enz. volgt nog.