Toen onze parochiekern deel ging uitmaken van de H. Claraparochie, werden de toen al zittende bcp-leden opnieuw benoemd. Vorig jaar liepen de twee bestuurstermijnen van drie van de zittende  bcp-leden af. Een zoektocht naar opvolgers begon.  Mensen werden gepolst of er interesse en bereidheid bestond om één van de opengevallen plekken in te nemen.  We zijn blij dat we een drietal personen bereid hebben gevonden om zitting te nemen in de beheerscommissie.  

Kees Rietveld zal het voorzitterschap op zich nemen, Wendy Buskermolen het secretariaat, Jan Koot wordt algemeen bestuurslid.  Drie betrokken parochieleden, bij u allen waarschijnlijk wel bekend, aan wie wij de zaken met een gerust hart durven toevertrouwen. Kees maakte al eens eerder deel uit van het parochiebestuur, Jan Koot kent u van zijn MOV werkzaamheden, Wendy is een trouw lid van Revival. Met een vierde persoon, die overweegt het penningmeesterschap op zich te nemen, zijn wij nog in gesprek. 

Na een gesprek met het Clarabestuur en de daarop volgende benoeming zullen deze mensen hun werkzaamheden gaan oppakken. Het zal even wennen zijn, niet meer even gauw Dirk Janmaat of Gerda Waelen aanspreken voor het een of ander, maar wees gerust, het beheer van onze kern is bij deze mensen in goede handen.