Vouwmachine
Sinds kort staat er op ons secretariaat een vouwmachine. Deze “machine” stond op het kantoor waar ik werk en heb ik
altijd mogen gebruiken voor het vouwen van de brieven voor de Aktie Kerkbalans en de bijdragen voor het parochieblad
SamenStromen. Door de digitalisering is het print- en vouwwerk veel minder geworden en stond de machine alleen maar
in de weg. Ik mocht hem meenemen en heb die kans niet laten liggen.
De vouwmachine functioneert nog prima, maar vertoont één mankement: het lampje in de display van de menukeuze is
defect. Als deze is gemaakt kunnen wij er nog jarenlang plezier van hebben. Graag zou ik in contact komen met iemand
die het lampje zou kunnen repareren. Als u het wilt proberen of iemand weet die dit zou kunnen, vraag ik u met mij
contact op te nemen (telefoonnummer: 0172-574174).
Charl van Veen
Penningmeester parochiekern OLV Hemelvaart