Oorthuizen
Misschien is het u ontgaan, ook al is het een stuk stiller geworden in Nieuwkoop, maar de familie Oorthuizen is verhuisd
en heeft hun geliefde Nieuwkoop achter zich gelaten. Peter en Rita hebben zich beiden jarenlang ingezet voor allerlei
vrijwilligerswerk in en om de kerk m.n. voor de MOV. Denk maar aan alle vasten- en adventsacties. Reden te meer om ze
vanaf deze plaats heel hartelijk te danken voor die geweldige inzet, en de vele vriendschappelijke relaties. Peter en Rita,
uit het oog is niet uit het hart en we hopen jullie nog vaak in Nieuwkoop langs te zien komen. Altijd welkom.
BCP