Lourdes bedevaart
Helaas gaat ook dit jaar de bedevaart naar Lourdes niet door. De werkgroep heeft dat besloten en wel om de volgende
redenen:
In Lourdes zijn er allerlei beperkende maatregelen Waardoor je toch dingen mist. Bovendien moeten we nog maar
afwachten wat Frankrijk en België doen met de corona maatregelen.
O.a. dank zij de corona crisis is bovendien de VNB (Vereniging Nederlandse Bedevaarten, ons “reisbureau”) dit jaar
failliet verklaard. Gelukkig konden we terecht bij de andere bedevaartorganisatie, “Het huis van de Pelgrim”. We hebben
daar de eerste afspraken al mee gemaakt.
Maar ook het Huis van de Pelgrim heeft besloten alle bedevaarten naar Lourdes in 2021 af te gelasten.
Nu zijn er al een groot aantal mensen die hadden ingetekend voor de bedevaart in 2019, maar toen ging die al niet door.
Voor dat jaar zou elke deelnemer een extra korting krijgen uit een potje dat de VNB beheerde. De vraag is nu of dat
portje in het faillissement is verdwenen. Daar zijn wij, maar ook alle andere organisaties het uiteraard niet mee eens, en
via de bisschop die daar mee te maken heeft proberen wij dat geld wel binnen te halen en dan kunnen we een korting
voor 2022 misschien nog geven. We rekenen echter nergens op want de wetgeving is niet altijd eerlijk. De mensen die
toen hebben ingeschreven krijgen uiteraard als eerste de informatie door over de datum in 2022 en kunnen dan
aangeven of ze mee willen.
Als u ook mee wilt kunt u zich opgeven bij een van de volgende leden van de werkgroep bedevaart Nieuwkoop/Lourdes:
Bets Verhage 0172-573713
Corrie Baas 06-16098620
Gré de Boer 0172-572208
Gerard v.d. Ham 0172 538788
Rob Aupers 0172-572140
Anneke Rietbroek 071-3313057
Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformulier toe.

werkgroep bedevaart Nieuwkoop/Lourdes