Koor Allegro
De afgelopen maanden heeft u als parochiaan Allegro niet horen zingen.
Door het verhoogde risico van besmetting, dat er toen speelde vonden wij het niet meer verantwoord om te repeteren.
Dat hield natuurlijk ook in dat we geen vieringen konden verzorgen.
Gelukkig kon het koor elkaar zien tijdens enkele samenkomsten in de kerk.
Dat was fijn voor het onderlinge contact.
Maar het wekelijks repeteren en de vieringen missen wij als koor enorm.
Wij zouden liever vandaag als morgen weer naar het “oude normaal “ willen.
Het koor heeft ook een mannelijk koorlid zien vertrekken. Peter Oorthuizen is verhuisd naar Brabant. Peter was sinds
1997 aan ons koor verbonden. Niet alleen als tenor, maar hij was ook werkzaam in het bestuur en liturgiecommissie.
Soms met zijn gitaar zag je hem ook op het altaar. Een bezig baasje, die we nu ook wel missen.
Aanvulling van mannelijke leden kan Allegro wel gebruiken.
Mocht iemand van de lezers denken, mmm bij Allegro wil ik wel komen zingen, meld je dan nu alvast aan bij een van de
bestuursleden.
Als wij weer kunnen gaan starten met repeteren, dan kan je gelijk met ons meedoen.
Wij hopen toch binnenkort weer met een klein gezelschap de vieringen te ondersteunen en u graag daarbij te ontmoeten.
Joke van Tol