Wat is een Pinksternoveen?

Een noveen (van het Latijnse woord ‘novena’, dat ‘negen’ betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de Bijbel. Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, “eensgezind bleven volharden in het gebed”, tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.

Dit jaar

Voor de 28e keer zouden in het Groene Hart katholieke en protestantse kerken het Pinksternoveen bidden. Iedere avond in een andere kerk. Trouwe gelovigen rijden dan ook iedere avond naar de kerk waar het gebed en de gebedsviering plaatsvinden. Maar ook nu is het niet mogelijk.

Dominee Van Dijk uit Zevenhoven en ik hebben het plan opgepakt om toch met vele mensen te bidden. Dit gaan we online doen.

Vanaf vrijdag 14 mei tot en met zaterdag 22 mei zal er een kort avondgebed zijn vanwege het Pinksternoveen. Dat wordt uitgezonden op het YouTube kanaal van onze parochiefederatie en die van de protestantse gemeente van Zevenhoven. Verder zullen wij ook op andere sociaal media de gebedsfilmpjes verspreiden en ook u mag ze onbeperkt delen.

Als u zich abonneert (gratis) op één van de YouTube kanalen dan krijgt u ook een melding als de uitzending begint.

De Youtube site van de parochiefederatie is: tv.rkgroenehart.nl

De Youtube site van de protestantse gemeente is: Youtube.com/pgzevenhoven

Laten we als kerken elkaar op deze wijze blijven bemoedigen en ondersteunen.

André van Aarle, diaken-pastor