Een aantal parochianen is bezig met het volgen van een Alpha cursus. Uit onze kerklocatie zijn dat vier mensen, uit de gehele Clara en Franciscus ruim twintig. De cursus wordt vanwege de huidige beperkingen on-line gegeven.

Er zijn, op het moment dat ik dit schrijf, al weer tien bijeenkomsten geweest. Het is allemaal erg inspirerend en opbouwend. Besproken onderwerpen zijn: 1. Is er meer? 2. Wie is Jezus? 3. Waarom stierf Jezus? 4. Hoe kun je geloven? 5. Bidden: Waarom en hoe? 6. Bijbel lezen: Waarom en hoe? 7. Hoe leidt God ons? 8. Wie is de Heilige Geest? 9. Wat doet de Heilige Geest? 10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Tijdens de Goede Week is er geen bijeenkomst. Daarna volgen er nog enkele bijeenkomsten. De resultaten van de cursus zijn zodanig positief dat er zeker een vervolg aan wordt gegeven. Met dank aan ons pastorale team.

Mede cursist Ed Koeleman