Dat u zich er als parochianen van bewust bent dat wij als gemeenschap zware tijden doormaken  is ons natuurlijk allang bekend. Aan de twee oproepen om een extra donatie te doen als collecte werd door velen gehoor gegeven. Ook de actie Kerkbalans mag al jaren rekenen op gulle bijdragen van uw kant.

We keken als bcp met spanning naar wat er dit jaar aan bedragen toegezegd werden en daarin werden we wederom niet teleurgesteld. Veel van de toegezegde bedragen zijn ook al binnen, maar nog niet alles. Mogen wij u er even aan herinneren dat onze penningmeester deze bedragen graag bijgeschreven ziet op onze bankrekening?
Zo helpen we met elkaar onze gemeenschap draaiende te houden.