Het kabinet heeft dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april.
Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig.

Ook in onze parochiefederatie geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.
Het dragen van een mondkapje tijdens vieringen blijft verplicht, dus ook bij uitvaarten.

Alle maatregelen op een rijtje:

Maximaal dertig aanwezigen bij een viering Vooraf aanmelden is verplicht (zie het Reserveringsoverzicht)
Maximaal honderd aanwezigen bij een uitvaart, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat
Het gebruik van een mondkapje is verplicht, ook tijdens de viering (het kapje wordt alleen afgedaan tijdens de H. Communie)
Verplichte ontsmetting van de handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
De zang wordt verzorgd door maximaal vier cantors, mits er onderling voldoende afstand kan worden gehouden.
De parochianen zingen niet mee (samenzang is niet toegestaan)
Muzikale begeleiding door maximaal vier musici (blaasinstrumenten zijn niet toegestaan)
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet
Ventilatieverwarming in het kerkgebouw tijdens de viering is niet toegestaan (de kerk dient vooraf verwarmd te worden)
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus of collectemand op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app (bijvoorbeeld collecte.rkgroenehart.nl)

 

In aanvulling op bovenstaande blijven de landelijke corona-protocollen van 10 juli 2020 onverminderd van kracht (zie HIER).