Op zondag 25 april is het Roepingenzondag. Het thema is: “Wees niet bang, kom dichterbij” en verwijst naar het verhaal van Mozes die God ontmoet bij het brandende braambos en door Hem geroepen wordt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. De kerk besteed aandacht aan de roeping tot priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze “Wereldgebedsdag voor Roepingen” opgeroepen om in het bijzonder te bidden voor nieuwe priesters, diaconaat en het godgewijde leven.