In het weekend van 24 en 25 april viert de Kerk Roepingenzondag. Er zal dan een tweede collecte worden gehouden, een zogenoemde deurcollecte, voor onze priester- en diakenopleiding in Vronesteyn.
Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? U kunt uw gift ook overmaken naar  bankrekening NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn. Of geef uw bijdrage eenvoudig online op www.vronesteyn.nl.

“Vanwege het coronavirus komen er minder mensen naar de vieringen dan voorheen, maar de oproep om te bidden voor roepingen blijft actueel en het gebed om roepingen mag het hele jaar doorgaan”, schrijft rector Broeders van Vronesteyn. “We bidden om priesters en diakens die zich inzetten voor de geloofsverkondiging in woord en daad in de parochies in het bisdom Rotterdam.”

In maart startte Vronesteyn de campagne: “Kom, volg Mij.” Het zijn de woorden van Jezus als Hij de eerste leerlingen roept (Marcus 1, 16-20). “Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus. Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Rector Broeders: “Vronesteyn wil daarbij op een laagdrempelige manier helpen. De oproep van de campagne is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn.”

Kijk HIER voor meer informatie over Roepingenzondag.

Download de gebedskaart voor Roepingenzondag

Download de poster

 

Bron: www.bisdomrotterdam.nl