De eerste materialen zijn geleverd, de beplanting verwijderd. De daadwerkelijke start wordt enkele weken later dan gepland; we moeten nog even wachten op instemming van de gemeente met de aanvraag omgevingsvergunning.

Praktisch punt van aandacht voor iedereen die gebruik maakt van het kerkplein: Er zullen op enig moment stalen rijplaten komen te liggen vanaf de weg tot aan de kerk. Uiteraard komen er waarschuwingsborden te staan, maar ook bij deze al even gemeld: pas op als u de rijplaten oploopt en/of oversteekt: ze kunnen bij nat weer best glad zijn !

Stand van zaken opbrengst actie
Op 9 Februari stond de teller op ruim € 26.750,- .
Op 5 maart staat de teller op ruim € 27.457,- . Het gaat de goede kant op !

Hoe kan ik bijdragen?

 • Door een donatie in de grote collectebussen achter in de kerk en in het voorportaal.    ÓF…
 • Door overmaken van een bedrag op rekeningnummer: NL82 RABO 0300 3011 70 t.n.v. H. Clara BCP Langeraar, onder vermelding van “Voegenrestauratie”.      ÓF…
 • Door de QR code hieronder te scannen en daarmee je bank een betaalopdracht te geven.  
   

  Twee nieuwe, leuke acties !
  1. Tanken bij van der Geest: Als u nu tankt bij van der Geest: Per getankte liter draagt
  van der Geest 1 cent af aan een goed doel. Ook ons Voegenproject!
  2. Veiling schilderij:
  En een heel mooie, ludieke actie is die van Saskia Versluis. Zij heeft een prachtig schilderij gemaakt waarop de huidige en de voormalige kerk samen staan afgebeeld. Zij heeft aangeboden dit schilderij te aan de kerk te schenken, zodat deze verkocht/geveild kan worden voor de renovatie van de kerk.

 • Meer weten over haar verhaal en alles over de veiling van dit bijzondere schilderij? Lees hier verder

Alvast bedankt voor uw bijdrage !!