Coronavirus en lock-down veroorzaakt een onzichtbare ramp in de arme landen.

Door de reisbeperkingen zijn ziekenhuizen en medische hulpposten slecht bereikbaar, zieken en zwangeren moeten hier te voet naar toe voor hulp.

Bedrijfssluitingen leiden vooral bij dagloners tot ontslagen. Zij zitten dus zonder geld thuis en dat leidt tot nog meer ondervoeding.

Door schoolsluitingen missen de kinderen niet alleen de lessen, maar ook hun schoolmaaltijd. Het is voor vele kinderen de enige warme maaltijd die ze op een dag krijgen.

Stijging van misdaadcijfer en seksueel geweld leidt tot meer tienerzwangerschappen.

Vastenactie biedt noodhulp met voedselpakketten, openlucht klasjes, zij geeft voorlichting om infectie te voorkomen d.m.v. zeep, thermometers, mondkapjes, maskers en handschoenen.

Wilt u de kwetsbare gemeenschappen helpen overleven.

IBAN nr. NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag