De recente persconferentie van het demissionaire kabinet geeft helaas geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat geldt dus ook voor de vieringen met Pasen.
De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten. Dit betekent onder meer:

  • verplicht reserveren voor de vieringen
  • maximaal 30 aanwezigen bij de vieringen (uitgezonderd ‘personeel’)
  • verplicht dragen van een mondkapje (ook tijdens de viering, behalve tijdens het ontvangen van de H. Communie)
  • bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers (mits de ruimte dat toelaat)
  • geen ventilatie of ventilatieverwarming tijdens de viering (vooraf verwarmen)
  • handhaving van alle overige maatregelen inzake hygiëne en ontsmetting

De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van de Paaswaken in Langeraar en Roelofarendsveen zijn aangepast. De aanvangstijd van beide Paaswaken wordt 18.00 uur.

De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar net als vorig jaar de viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse bisschoppen.