Op de vierde zondag van Pasen, 25 april, viert de Kerk Roepingenzondag met gebed om roepingen. Het thema op de poster ‘Wees niet bang, kom dichterbij’ verwijst naar Mozes. God roept hem om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na twijfel en tegenwerpingen geeft Mozes uiteindelijk gehoor aan die roeping.

Alle parochiekernen van onze parochiefederatie zijn voorzien van posters en gebedsprentjes, met het verzoek deze zo breed mogelijk te verspreiden.

“Vanwege het coronavirus komen er minder mensen naar de vieringen dan voorheen, maar de oproep om te bidden voor roepingen blijft actueel en het gebed om roepingen mag het hele jaar doorgaan”, zegt rector Broeders van Vronesteyn. “We bidden om priesters en diakens die zich inzetten voor de geloofsverkondiging in woord en daad in de parochies in het bisdom Rotterdam.”

In maart startte Vronesteyn de campagne: “Kom, volg Mij.” Het zijn de woorden van Jezus als Hij de eerste leerlingen roept (Marcus 1, 16-20). “Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus. Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Rector Broeders: “Vronesteyn wil daarbij op een laagdrempelige manier helpen. De oproep van de campagne is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn.”