• Wij zijn op weg naar Pasen.
  • De Paasweek is een periode; een tijd en duurt 7 dagen die vooraf gaat aan Pasen. Bijbelse gebeurtenissen zoals de aankomst van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de passie van Christus en de verrijzenis van Jezus, op de derde dag na zijn kruisiging.
  • Op zaterdag 27 maart om 19.00 uur wordt Palmzaterdag gevierd. Na de viering worden de gewijde palmtakjes in manden in de torenkapel gezet.
  • In onze kerk vindt het H. Paastriduüm plaats. Het begint op Witte donderdag en loopt tot en met Paaszondag. De viering op Witte Donderdag is om 19.00 uur. Op Goede Vrijdag 2 april wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden en om 19.00 uur is er een gebedsviering. De Paaswake zal plaatsvinden op zaterdag 3 april om 21.30 uur. Mocht de avondklok nog niet zijn opgeheven dan wordt de Paaswake gehouden om 18.00 uur. De viering wordt in besloten kring gehouden en is niet toegankelijk voor publiek! De viering is te volgen via rk.groenehart.nl. Op Eerste Paasdag is de viering om 11.15 uur. Op maandag 5 april, Tweede Paasdag, is in de Claraparochie alleen in Langeraar een Eucharistieviering om 10.00 uur. Voor het bijwonen van de vieringen dient u zich van te voren op te geven bij het secretariaat.
  • Zondag 25 april is het Roepingenzondag. De kerk besteedt aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. De gelovigen worden op deze “Wereldgebedsdag voor roepingen” opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (“herders”) in de kerk..
  • De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep online vergaderd. Wij hopen dat het overleg op 4 april weer met elkaar kan plaatsvinden!
  • Wij wensen u een fijn Paasfeest.