Klik hier voor de, kennismaking en preek van pastor J. van der Bie

Met ingang van het weekend van 13/14 maart ziet u bij de vieringen een nieuw gezicht in onze federatie, namelijk pastor J. van der Bie.
Van der Bie ging enkele maanden geleden met emeritaat. Hij was laatstelijk, sinds 2016, als pastoor werkzaam in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer.

Hij zal eens in de twee weken bij enkele weekendvieringen voorgaan in onze parochie.
Zondag 14 maart gaat hij om 9.15 uur voor in de H. Nicolaaskerk in Langeraar, om 11.15 uur in de H. Martinuskerk in Noorden.

In het aprilnummer van het blad Samenstromen staat een interview met pastor Van der Bie. Klik HIER, en ga naar pagina 30 van het blad.