Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 64
 

14 maart, Eucharistieviering om 9:15 uur
4e zondag van de 40-dagentijd – Komend weekend zal onze viering om 09:15 uur in De Schuur zijn met pastoor Glas als voorganger en enkele leden van LEF zullen voor de muzikale begeleiding zorgen. Er zal een extra collecte zijn voor de Vastenactie.U vindt het liedblad hier, klik hier.

Dag lieve mensen,

Voorzichtig ja van de bisscop.
Voorzichtig gefeliciteerd!
En de minster op bezoek: ook nooit weg.
Groet en felicitaties aan allen.

Thea Dingjan

Doet u mee met de Vastenactie?
De actie is voor jongeren in ontwikkelingslanden om hen te helpen aan goede opleidingen.  U kunt meedoen door een pot met ingrediënten voor kokoskoekjes te bestellen. Deze kunt u zelf thuis bakken; de pot kost € 4,-.
Heeft u een groot gezin of houdt u van koekjes dan is er een grote pot voor € 5,-. Er zijn ook 250 gram zelfgebakken kokoskoekjes en ijzerkoekjes (zonder ijzer) voor € 4,-. U kunt Mexicaanse bonensoep bestellen voor een vrijwillige bijdrage. Alle opbrengst is voor de Vastenactie.Bestel snel, klik hier.
Bestelt u soep, koekjes of een pot ingrediënten dan wordt het bij u thuisgebracht. Als u alleen koekjes of een pot met ingrediënten wilt, dan kunt u die bij de volgende adressen ophalen:

  • Lida van Schie, Hendrik Meijerplantsoen 19
  •  Twan Goes, Van Hemessenkade 27

U kunt uw bestelling ook op dinsdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur op het secretariaat en na de vieringen van 14 en 21 maart ophalen. U kunt bestellen tot en met zondag 14 maart.  Op 18 maart worden de soep en eventuele andere bestellingen bezorgd.

Meditatieflyers.

Aanstaand weekend worden de meditatieflyers weer uitgedeeld in de kerken. Voor iedere dag een kleine overdenking. De meditatieflyer voor deze week kunt u hier lezen. Klik hier.

Kruisweg Staties
Door de brand zijn de veertien kruisweg staties verloren gegaan. We hebben dertien schilders bereid gevonden om de kruisweg staties te schilderen. De komende weken maakt u kennis met de schilders. Vandaag, statie nummer 1.
Kruiswegstatie nummer 1, de veroordeling van Jezus
Zie Mattheus 27, 1
Meestal schilder ik onderwerpen geïnspireerd op de natuur en geen mensen. Dit schilderij was een grote uitdaging waar ik niet 100% tevreden over ben, maar wel voldoende om hem aan u te tonen. Op de afbeelding die ik heb geschilderd is geïnspireerd op het werk van Jan Toorop. Een schilder die zich liet inspireren door de jugendstil en/of art-nouveau. Dit is terug te zien aan de gewaden van de linker en rechter figuur. Je ziet rechts Pontius Pilatus die zijn handen wast in onschuld, omdat hij niets met de veroordeling van Jezus te maken wilde hebben. Aan de linkerkant een farizeeër/schriftgeleerde, die met zijn vinger wijst op de schrift. In het midden staat Jezus met een gebogen hoofd. Hij reageert niet op de beschuldigingen en blijft zwijgen. De doornenkroon op zijn hoofd geeft aan dat Zijn lijden al begonnen is.
Als teken van hoop staat de duif afgebeeld met daarachter de ster van Bethlehem. In de verte de 3 kruizen op de berg Golgotha. Met deze symbolen worden zowel Kerst, Pasen als Pinksteren verbeeld.
In de Goede Week, kunt u mijn schilderij zien in de RK kerk en later in het kerkje aan de Does.
Femke Kortekaas-Swagerman
Palmpasen is coming
Op 20 maart kun je een doe-het-zelf pakket afhalen om zelf thuis een Palmpasenstok te versieren.  Vind je het leuk om een Palmpasenstok te versieren? Laat het weten via de mail, vóór woensdag 17 maart, Heidi van Dam, heidi_van_dam@hotmail.com
Wie wil er meehelpen aan het boek over de kerk van Hoogmade? 
Berichtje van Hans van der Wereld
Zoals sommigen misschien al weten, ben ik al enige tijd drukdoende met de samenstelling van een boek over de Hoogmadese kerkbrand op 4 november 2019 en de nasleep daarvan. Daarin wordt niet alleen, alles’ verteld wat er op die datum in en om de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk gebeurde, maar zal ook worden ingegaan op de vorige kerkgebouwen in het dorp: hoe werden die gerealiseerd en hoe, waarom en waardoor verdwenen die ook weer uit het dorpsbeeld? Lees meer, klik hier.
Privacy Verklaring
In deze nieuwsbrief vindt u een link naar de nieuwe versie van de privacy verklaring, die opgesteld is door het parochiebestuur H. Franciscus.De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In deze herziene privacyverklaring is een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht.
Bovendien is er een hoofdstuk toegevoegd over streaming en online uitzending van kerkelijke vieringen.
Inzameling Voedselbank
Zaterdag 20 maart is er weer een actie voor de voedselbank bij de COOP in Hoogmade. De pastoraatgroep en de bezoekgroep staan er van 8:30 uur tot 14:00 uur.
We hopen dat de actie net zoveel succes zal hebben, als in december vorig jaar.
Interessante links

Informatief

Parochie/Federatie (Maart 2021)

 

 

 

Foto:  Diaken van Aarle in De Schuur 
Foto: Pien Kemeling

Clara en Franciscus Stichting De Groene Punt
Copyright © *2021* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of klik op deze link: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.