Vieringen op vrijdag:

9  april 9.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
23 april 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas