Op zaterdag 20 maart zal de Stille Omgang in onze eigen Federatie gevierd worden. Om 17.00 uur zal er een Eucharistieviering zijn, hierna de uitstelling van het Allerheiligste met als besluit een Plechtig Lof. Het gaat om twee vieringen, op hetzelfde tijdstip, een in de H. Adrianuskerk in Langeraar met als voorganger Pastoor Glas en assistentie van acoliet Niels Hofkes, en een in de St. Jan de Doperkerk te Leimuiden met als voorganger Kapelaan van Paassen en assistentie van Diaken van Aarle. Door Corona maatregelen zijn er niet meer dan 30 plaatsen beschikbaar waarbij vaste pelgrims aan de Stille Omgang voorrang krijgen.

Door de Corona pandemie kon vorig jaar de Stille Omgang niet plaatsvinden, heel jammer omdat het toen 675 jaar geleden was dat het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. Ook dit jaar kan de omgang niet plaatsvinden, reden voor het Samenwerkend Genootschap Clara & Franciscus Federatie, om de waardevolle traditie in stand te houden door bijzondere vieringen in eigen huis. Juist de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling voor de Stille Omgang omdat het mooi is om in de vastenperiode stil te staan bij het kwaad in de wereld en onze eigen rol daarin, te bidden voor de vrijheid van godsdienst en dit jaar ook in het bijzonder voor de slachtoffers van Corona.

Opgave om deze bijzondere diensten bij te wonen kan via de contactpersonen:

  • Voor Leimuiden/Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen/Oude en Nieuwe Wetering, Rijpwetering/Oud Ade en Hoogmade/Woubrugge: dhr. Piet Cozijn, telefoon: 0172509726
  • Voor Aarlanderveen, Ter Aar en Nieuwkoop: dhr. Leo van Veen, telefoon: 0172604106.
  • Voor Zevenhoven, Nieuwveen en Noorden: mevr. Bep de Bruin, telefoon: 0172854552.
  • Voor Langeraar: parochie-secretariaat, telefoon: 0172602130.

Gezien het geringe aantal plaatsen is vroegtijdige aanmelding aan te bevelen.