Ondanks de vele beperkingen die het coronavirus ook voor onze Kerkgemeenschap met zich meebrengt hebben wij niet stil gezeten.

Samen met het pastorale team hebben wij oude structuren bekeken en nieuw plannen gemaakt. Daarbij hebben wij vooral ook naar de toekomst gekeken.

Eén van de bekeken procedures is de Kerkelijke Uitvaart in onze parochiekern. Vele tientallen jaren heeft de heer Jan Houdijk met tomeloze passie en energie zich ingezet om een mooi, waardig afscheid te regelen.

Wij zijn hem heel dankbaar voor de vele uren die hij belangeloos voor deze taak beschikbaar was.

Voor deze veel omvattende taak hebben wij meerdere parochianen bereid gevonden om hun steentje bij te dragen.

De nieuwe aanbelroute bij een overlijden is met ingang van 15 februari 2021 als volgt geworden:

Op dinsdag- en woensdagochtend naar het secretariaat van 9:00 tot 12:00 uur (0172-571323).

Als het secretariaat niet open is dan wordt er gebeld naar:

  1. Kees en Diana van Egmond (0172-426505 of 06-21512425)
  2. Niels Hofkens (06-31070460)
  3. Frans Dobbe (0172-602172 of 06-39795333)

Eén van deze personen wordt door de begrafenisondernemer gebeld. Zij willen u graag helpen om er – in deze moeilijke dagen – een mooi, waardig en liefdevol afscheid van te maken.

De pastoraatgroep