Welkom

Welkom bij parochiekern Hoogmade-Woubrugge. De vastentijd is begonnen en helaas hebben we een aantal activiteiten uitgesteld naar volgend jaar. Het idee was om een Passion evenement te organiseren in samenwerking met het kerkje aan de Does. Vanwege de lock-down, en de onzekerheid hoe de situatie zal zijn eind maart gaat dit niet door. Gelukkig zit de pastoraatgroep niet stil en hebben ze een fantastische ideeën uitgewerkt binnen de huidige corona beperkingen.

MOV – vastenactie

Op woensdag 17 februari is de vastentijd begonnen. Ook de periode waar wij als MOV-groep in actie komen voor de Vastenactie. Afgelopen jaren hebben we een vastenmaaltijd georganiseerd, waar we gezellig met elkaar vreemde gerechten hebben gegeten. En ook een koffiestop bij de COOP. Verder gingen we op bezoek op de basisschool en in Woudsoord. Helaas, net als vorig jaar, gaan deze activiteiten door de corona maatregelen niet door. De vastenactie van vorig jaar ging ook landelijk niet door. Daarom is er gekozen voor hetzelfde thema als vorig jaar. “Werken aan een betere toekomst”.

We mogen niet bij elkaar komen. Dus hebben we een alternatief plan bedacht. We gaan actie houden voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden. U kunt straks bij ons een pot kopen met de ingrediënten voor heerlijke kokoskoekjes (zie foto). Is ook heel leuk om cadeau te geven! Houd u niet van bakken, dan hebben we zelfgebakken koekjes voor u. Wij gaan ook een heerlijk Mexicaanse bonensoep voor u koken.

Al deze heerlijke koekjes en soep kunt bij ons bestellen dan zorgen wij dat het bij u komt. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. De pot met ingrediënten of de koekjes kosten € 4,- grotere potten € 5,-. Voor de soep vragen wij een vrijwillige bijdrage. Alle opbrengst is voor de Vastenactie. Meer informatie en hoe u kunt bestellen vindt u op het inlegvel of in de wekelijkse nieuwsbrief.

Namens Missie, Ontwikkeling en Vrede, Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn

20 maart – inzameling Voedselbank

Zaterdag 20 maart is er weer een actie voor de voedselbank bij de COOP. De actie in december was een groot succes. De medewerkers van de voedselbank gingen met een vol geladen auto naar Roelofarendsveen. We hopen dat het nu weer lukt. De pastoraatgroep en de bezoekgroep staan er van 8.30 uur tot 14.00 uur. U krijgt van ons weer een lijstje met producten, die het meest nodig zijn. U kiest er daar één of twee van uit en doet deze bij ons in een kratje. Deze producten worden dan ’s middags weer opgehaald door de voedselbank.

Vrijwilligers van de bezoekgroep en de pastoraatgroep.

Kruisweg lopen en bidden in de kerk

Door de brand zijn de veertien kruiswegstaties verloren gegaan. Dat is jammer, vooral omdat ze net gerestaureerd waren. De afbeeldingen van Jezus’ kruisweg helpen ons om stil te staan bij Zijn lijdensweg en het lijden in de wereld vandaag. Het was een uitdaging om weer een kruisweg in de kerk te krijgen. We hebben dertien schilders bereid gevonden om voor ons de kruiswegstaties te schilderen. Het zijn totaal verschillende schilders van professionele tot minder professionele. En ook kinderen van basisschool Ter Does. Het zal daarom een hele bijzondere kruisweg worden. U kunt de Kruisweg bewonderen en erbij bidden op Palmzondag (28 maart) na de viering tot 12.00 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur. Op Witte Donderdag (1 april), Goede Vrijdag (2 april) en Paaszaterdag (3 april) ook van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Namens de pastoraatgroep, Jeanne Borst Oudshoorn

 

Wat ik doe…..

Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. Deze toegewijde groep mensen zet zich vele uren in voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. In diverse taken: van koster tot lector, van bloemensteker tot lid van de beheercommissie. We reizen door onze parochiekern en vragen: Wat is uw taak in de parochiekern? In deze Samenstromen de tweede groep, het Nederlandstalig Koor.

Nederlandstalig Koor zingt al bijna 46 jaar met veel plezier.

Op verzoek van Pastoor Schoonebeek werd in september 1975 het Nederlandstalig Koor opgericht. Een groep enthousiaste dames en heren klommen elke dinsdagavond de koorzoldertrap op, om te repeteren en te zingen tijdens de vieringen, onder leiding van de eerste dirigent Roelf Scholma en organist Jan Kaptein. Nog steeds zingen enthousiaste dames en één heer uit Hoogmade en Woubrugge in dit koor, waarvan 2 leden, Ries van der Meer en Agnes Hoogeveen, vanaf het prille begin. Buiten het mooi muzikaal verzorgen van diensten, staan plezier en gezelligheid voorop.

Meerdere dirigenten passeerden de revue, zoals Ineke Asscheman, Piet Koek en Simon van Leeuwen, die ons dirigeerde en tegelijkertijd begeleidde op de piano. Met de komst van Hans Kortekaas ging er een nieuwe frisse muzikale wind door het koor. Wat hebben we mooie vierstemmige liederen geleerd en gezongen in de vieringen, maar ook bij uitvaarten, om met elkaar een mooi en warm afscheid te verzorgen.

Het was echt een kerstFEEST: zingen bij kerstvieringen in verpleeghuis Oudshoorn in Alphen a/d Rijn en Woudsoord in Woubrugge. Het zichtbaar genieten en een blijde lach van de bewoners gaf ons veel voldoening en zingen in Leytenrode in Leiderdorp was ook altijd heel dankbaar. Landelijk kregen we bekendheid toen wij tijdens een tv-uitzending van de Eucharistieviering uit Roelofarendsveen mochten zingen. Met Jeanne Borst vóór het koor, Hans Kortekaas in het koor en Johanneke den Hartog achter de piano werd het voor ons een waardevolle herinnering. Wat zijn we blij met onze dirigente Jeanne die tijdens de ziekte en na het overlijden van Hans het dirigentenstokje heeft overgenomen.

Hoe zij met haar enthousiasme, haar inzet, en de liefde voor de muziek ons met veel plezier naar de repetitie laat komen om zo samen met André Overdevest, de organist een middag lekker te zingen!

Mocht u denken, bij zo’n enthousiast koor wil ik ook zingen, kom een keer (als we weer mogen) kijken tijdens een repetitie in het Kompas of het Kleine Kerkje aan de Does. We repeteren dinsdagmiddag van half 4 tot half 5 of bel 071 5012351. Wat zou het toch mooi en fantastisch zijn als we met elkaar straks kunnen zingen: “Ja, samen sterk in onze nieuwe kerk”.

Namens het Nederlandstalig Koor, Lia van der Voorn 

Samenstromen

Afgelopen maanden heeft u kunnen aangeven hoe u Samenstromen in 2021 wilt ontvangen. Onze inzet is om te groeien naar een groene parochiekern. Inmiddels hebben vele parochianen aangegeven om Samenstromen digitaal te ontvangen. Mocht u van gedachten veranderen en de papieren editie missen, schroom niet en laat het ons weten. Dan ontvangt u de papieren versie als vanouds weer in de brievenbus.

Tot slot

De coronatijd zorgt dat we minder mensen ontmoeten en minder contact hebben met elkaar. Bovendien vindt niet iedereen schermcontact even prettig. Als een groot deel van de dag al gevuld is met online (school) werk, is het fijn om achter het scherm vandaan te zijn. Dan heeft u geen zin in online contacten, terwijl dat misschien de enige mogelijkheid is om contact te zoeken op dat moment. Laten we elkaar vinden, jong en oud, en met elkaar verbonden blijven.

Lief en Leed:

Overleden:

4 februari          Maarten Michiel Smit                73 jaar

 

 

 

 

 

Beheercommissie

Pastoraatgroep

Pastor Marjo Hoogenbosch