Onze Lieve Vrouw Geboorte- de Goede Herder Kerk Hoogmade in heel wat betere tijden

En daar was maandag 4-november – 2019

Een dramatische dag voor Hoogmade.
Een grote brand verwoestte ‘het hart van het dorp’: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Tijdens onderhoud vloog de kerk in brand, wat resulteerde in een verwoest dak en een ingestorte torenspits. Een dag later wordt de balans opgemaakt, maar duidelijk is dat de schade in de miljoenen loopt.

De nieuwste nieuwsbrief nr: 84 is uit klik hier opent in nieuw venster

11-November 2020  Impressie van de kinderen van de basisschool Ter Does in de kerk

4-5  Juli-2020

“Hoopvol verder”

Het wilde plan is uitgekomen. Afgelopen zaterdag en zondag hebben we twee openluchtvieringen gehad in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade.
Het waren fantastische vieringen, zo bijzonder met regen, wind, paraplu’s en regenpakken. Wat een kanjers van parochianen, die kwamen door weer en wind.
Niet alleen in de kerk maar ook thuis, op de camping en in het ziekenhuis keken veel parochianen, via YouTube  mee.
Het was heel fijn om met elkaar de voorbereidingen te doen. Het was echt: ‘Samen Sterk voor een Nieuwe Kerk’
Grote dank naar het pastorale team, in het bijzonder, pastor Hoogenbosch voor de inspirende overweging en de prachtige vieringen.
U kunt nagenieten door de opname van de viering terug te kijken door op deze link te klikken. LINK
De viering werd afgesloten met een campagnefilmpje met titel: “Samen Sterk Voor Een Nieuwe Kerk”.

5-Mei-2020

Moment van bezinning.

Al geruime tijd zijn alle maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van het Corona virus gesloten. Helaas geldt dit ook voor onze kerken. Dit wordt zowel in de RK parochie Hoogmade-Woubrugge als in de PG Hoogmade-Rijpwetering als een groot gemis ervaren. Beide plaatselijke kerkgenootschappen willen daar nu een alternatief meditatiemoment voor bieden. Daarvoor zal het Kerkje aan de Does iedere zaterdag, vanaf 10.30 tot 12.30 uur zijn deuren openzetten om een ieder een moment van bezinning te bieden. Er is dan ook een mogelijkheid een kaarsje aan te steken, daarmee symboliserend dat er toch licht blijft schijnen in deze donkere tijd. Je kan dat kaarsje natuurlijk ook aansteken ter herinnering of ter bemoediging van een geliefde of iemand die daarvoor in aanmerking komt. Er zal dan ook de gelegenheid zijn dat op te schrijven, of een boodschap ter bemoediging mee te geven (wel eigen pen meenemen). Afwisselend zal Pastor Marjo Hoogenbosch of ds. Evert Westrik aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Indien gewenst één op één. Ook zal er gepaste orgelmuziek te beluisteren zijn. Vrijwilligers van beide kerkgenootschappen zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles zal plaatsvinden onder de R.I.V.M. coronavoorschriften.

Beide kerkgenootschappen hopen hiermee een alternatief bezinningsmoment te creëren als compensatie voor het gemis aan de zondagse vieringen/diensten.

Namens de RK pastorale werkgroep:
Marjo Hogenbosch, pastor
Jeanne Borst
Liesbeth v.d. Star
Namens de kerkenraad van PG Hoogmade:
Evert Westrik,  predikant
Femke Kortekaas
Jan Uit den Boogaard

27-Maart-2020

HOOGMADE

Gezicht op de O.L.V. Geboortekerk Hoogmade

De pastorie van de in november uitgebrande kerk in Hoogmade wordt volgende week weer in gebruik genomen. Maar het gaat nog lang duren voordat de parochianen weer ouderwets kunnen ‘kerken’ in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. En niemand weet hoe lang dat zal zijn.

De rooms-katholieke kerk in Hoogmade raakte tijdens een grote brand op 4 november vorig jaar niet alleen zijn groene spits kwijt; ook het dak van de kerk zelf stortte in. Maanden later ligt de kerk er nog steeds bloot bij. Maar er is wel vooruitgang geboekt: er ligt inmiddels een constructie van stalen balken op de vier muren, en volgende week zal die constructie ervoor zorgen dat het middenschip van de kerk, eindelijk, weer betreden kan worden. Maar er is dan nog een lange weg te gaan.

Paul Snoek is vice-voorzitter van het parochiebestuur waar de rk-kerk in Hoogmade onderdeel van uitmaakt. Hij vertelt welke stappen nu nog gezet moeten worden: ‘Het forensisch onderzoek moet worden afgerond en vóór die tijd mag er sowieso niemand in. Dan moeten er checks plaatsvinden op asbest. Als dat achter de rug is kan er geruimd worden. En pas daarna kan er een inspectie plaatsvinden van de status van de muren en dán weten we meer waar we aan toe zijn.’

Veel betrokken partijen

De inspectie van de muren is van doorslaggevend belang voor de kosten van het herstel van de kerk. Want als de muren kunnen blijven staan is dat natuurlijk een heel ander kostenplaatje dan wanneer ze helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. Het is al met al nog een grote vraag hoe lang het zal duren voordat de kerk weer gebruikt kan worden.

Snoek: ‘We vinden natuurlijk met z’n allen dat het nu al heel lang duurt. Er zijn zoveel partijen bij betrokken en iedereen moet het eens zijn en toestemming geven… vóór die tijd gebeurt er niets. Maar als de inspecties afgerond zijn en er kan begonnen worden met het opruimen dan hebben we het gevoel dat we weer wat voortgang maken.’

Regenpijp weggewaaid

Het ontbreken van een dak op de kerk is, zeker in de winter, een riskante zaak. ‘Als het gaat vriezen dan krijg je natuurlijk werking en daar zitten we niet op te wachten, want ja, vocht is dan funest.’ Maar wat dat betreft was de afgelopen winter vriendelijk voor Hoogmade.

Ook de recente stormen waren niet desastreus. Volgens Snoek is er één regenpijp weggewaaid en is er verder geen extra schade aangericht aan de muren. ‘Daar zijn we blij om. Maar de verzekering wil dat alles voor de zekerheid wel eerst geborgd is, voordat het middenschip betreden wordt.’ Dat zal dus naar verwachting komende week mogelijk worden.

20-Maart-2020

(bronvermelding Leids-Dagblad)

De katholieke kerk in Hoogmade wordt van een versteviging voorzien en dat is echt precisiewerk.

De katholieke kerk van Hoogmade – die op 4 november door een grote brand werd getroffen – wordt deze week ’veilig gesteld’. Een enorme stalen constructie, in delen aangebracht met hoogwerkers, moet de muren op zijn plek houden.

Als dat zo ver is – misschien al volgende week – kan het hele kerkgebouw worden betreden voor het nodige onderzoek. Forensische experts, werkend voor verzekeraars, hopen dan onder meer te kunnen bepalen hoe de brand is ontstaan. Zo hoeft er geen discussie te ontstaan tussen de verzekeraar van de kerk en van de aannemer die in november aan het werk was.

Lees ook: Onafhankelijke Stichting de Groene Punt zamelt geld in voor herbouw Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk Hoogmade

Zodra de kerk veilig is, kan ook beter worden bekeken hoe de muren en de vloeren er constructief aan toe zijn.

Direct na de brand luidde de conclusie dat drie van de vier kerkmuren instabiel zijn, wat later werd gecorrigeerd tot vier van de vier muren. „Maar dat waren allemaal inschattingen”, weet Hein de Jong, adviseur van het parochiebestuur. „Straks kan er echt worden gemeten.”

Lees ook: Schade kerk Hoogmade in kaart gebracht: hoe stabiel is het gebouw?

Voor de toekomst van het kerkgebouw is vooral de stabiliteit van de muren van groot belang. Is sloop onontkoombaar? Of kunnen de muren er, met wat extra steun, gewoon weer verder? Ook voor de herbouwwaarde is het van belang. En tegen herbouwwaarde is het kerkbestuur verzekerd.

Aanvankelijk had het kerkbestuur de hoop dat er nog vorig jaar ’geschoord’ kon worden. „Maar als je à la minute iets wilt – zeker rond de kerstdagen – dan betaal je de hoofdprijs. En ook onze verzekeraar vond dat de genoemde prijs wel erg ver van de marktwaarde af lag.”

Water

Hij beseft dat de kerk er daardoor wat langer open en bloot heeft bij gelegen. Al te dramatisch wil hij daar niet over doen: „Zo te zien heeft dat geen extra schade opgeleverd.”

Zo bleek al direct na de brand dat water – toen nog bluswater – prima kan weglopen. En vorst – dat heel vervelend kan gaan werken – is er de afgelopen periode nauwelijks geweest.

De stormachtige periodes zorgden hier en daar wel voor bezorgdheid. Door de afzettingen met hekken liepen passanten geen gevaar, maar de aangrenzende pastorie lag wel in de gevarenzone. De herstelwerkzaamheden daar konden, net als het benodigde schoonmaakwerk, dan ook alleen gebeuren wanneer het niet harder waaide dan windkracht zes.

Zodra de kerkmuren aan elkaar zijn geklonken kan de pastorie, met op de begane grond het secretariaat, weer gewoon worden gebruikt. Om dat werk goed te kunnen doen was eerst van alles opgemeten. Niet alleen de afstanden tussen de muren waren van belang, ook werd precies in kaart gebracht hoe de bovenkant van de muren er uit zag.

Want de balken die daarop werden bevestigd, dienen als basis voor de rest. Op afstand werden de delen op maat gemaakt, zodat het vooral aankwam op passen, meten en lassen.

2-Maart-2020

Verwarring

In tegenstelling van wat er in de nieuwsbrief is geschreven  en helaas ook in de diverse media terecht is gekomen over de staat van de pastorie en het secretariaat is de suggestie wellicht gewekt dat ook de secretariaatswerkzaamheden daar weer hervat zijn maar het tegendeel is waar.
Er moeten nog een aantal dringende werkzaamheden eerst worden verricht voor als nog de werkzaamheden op het secretariaat weer kunnen worden hervat.
Tot zolang en tot nader bericht worden alle werkzaamheden nog steeds thuis uitgevoerd bij de Fam. Nieuwenhuizen aan het Hendrik Meijerplantsoen 21 . 071-5018821

De brievenbus van de Pastorie aan de Kerkstraat worden regelmatig gecheckt dus ook daar kunt u de post die u heeft met een gerust hart deponeren.


11-februari

Bericht van gemeente Kaag en Braassem

UPDATE na brand Hoogmade

De brand in Hoogmade van begin november heeft grote sporen nagelaten in de Hoogmade. Naast de impact van de brand en de grote zichtbare schade aan de kerk zijn er op dit moment nog steeds afzettingen rond de kerk. Daar krijgen wij geregeld vragen over.

Het Kerkepad is op dit moment nog steeds afgesloten. Dat besluit hebben wij in overleg met het parochiebestuur genomen. Die afsluiting blijft van kracht omdat het Kerkepad in de gevarenzone ligt van een van de muren van de kerk die theoretisch om zou kunnen vallen. De afzetting blijft van kracht totdat de muur gestut is of er andere stappen gezet worden. Over die constructie om de muren te stabiliseren is overleg geweest tussen het parochiebestuur en de verzekeraar. Deze voorgestelde constructie is inmiddels goedgekeurd door de verzekeraar. Dat betekent dat deze in de komende periode gerealiseerd kan gaan worden. Totdat deze constructie gereed is blijft de situatie rond de afsluitingen daarom zoals deze nu is.

Wij begrijpen dat dit lastig kan zijn, maar veiligheid staat hierin boven alle andere belangen.

 

12-December

Er is een stichting opgericht voor het behoud van onze kerk

In samenwerking met de katholieke kerk, is deze aparte stichting in het leven geroepen, om onder meer crowdfunding acties en dergelijke op te zetten.
Heeft u goede ideeën? Laat het ons dan weten, via info@stichtingdegroene.nl.

Wilt u graag de nieuwsbrief van de stichting downloaden dat kan Nieuwsbrief_Brand_Hoogmade

Een baken was hij. Niet alleen van de vorige maand verbrande Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, maar van heel Hoogmade: de groene punt op de toren. Nu wil een stichting met die naam geld bijeen sprokkelen om een goede herbouw van de hele kerk mogelijk te maken, tot in de puntjes dus.

Hoe nauw Stichting de Groene Punt ook wil samenwerken met de kerk, ze blijft bewust onafhankelijk van het bisdom. „Anders loop je de kans dat alles op één hoop wordt gegooid”, meldt voorzitter Ellen Vlieger. „En wij willen nu juist dat het geld dat voor onze kerk wordt ingezameld daar ook echt naar toe gaat.”

De basis voor de stichting werd op 20 november gelegd in Het Drieluik. Zo’n honderd betrokkenen bogen zich toen over de vraag hoe het verder moet. In het geroezemoes klonken dingen als: „Waarom doen we geen crowdfunding?” Vlieger herinnert het zich nog goed. Net als de reactie ’dat we dat wel even gaan opzetten’.

„Het moet dan wel snel gebeuren”, klonk erbij. „Je moet niet wachten tot er op zeker moment geld nodig blijkt om dingen mogelijk te maken omdat een verzekering nu eenmaal nooit alles dekt, je moet het dan al bij elkaar hébben.”

Eerste actie

Nog geen week later zaten enkele enthousiastelingen bij elkaar: „We hadden toestemming van de kerk om onafhankelijk te opereren en besloten zo snel mogelijk een stichting op te richten en acties voor te bereiden.” Hoewel de stichtingsakte nog moet passeren en er nog geen gezamenlijke bankrekening is, loopt er al een eerste actie. Via Whydonate kan geld worden gedoneerd voor de herbouw van ’ons groene herkenningspunt in Hoogmade’.

„Het moment is nu eenmaal goed”, voelt Vlieger. „De brand is nog hot en in december zijn mensen altijd vrijgeviger.” Storm loopt het niet direct, maar dat zegt volgens haar niets: „We hebben nog amper ruchtbaarheid gegeven aan onze stichting en haar acties.”

Ook de site, die nu alleen via die van rkgroenehart.nl te bereiken is, moet nog worden aangekleed. Nu bevat die, buiten de namen van de zes bestuursleden, vooral mededelingen. Bijvoorbeeld dat er binnenkort meer informatie over de stichting te vinden zal zijn. En wie goede ideeën heeft, mag ze doorgeven.

De stichting heeft die eveneens. Zo wil ze op 28 maart een veiling houden waarvoor iedereen kavels mag aandragen. Dat kan een aangekleed etentje thuis zijn, een middagje varen of iets totaal anders. Evenzo bestaan er wilde ideeën voor het geblakerde koper van de spits: „Er kunstwerkjes van maken op een statief of voor aan de muur.”

Lange adem

Een enkeling vindt dat de stichting een ’stomme naam’ heeft gekozen. Vlieger ziet dat anders: „Het ging steeds over die groene punt. En als je die groene punt ziet, dan zie je Hoogmade.”

Punt was wel dat de domeinnaam al vergeven was. Op internet zal de punt in de stichtingsnaam dan ook niet worden uitgeschreven. Hij is er in de vorm van is een dot, een letterlijke punt dus. Volgens Vlieger heeft dat zijn voordelen: „Het is korter. En er moet toch .nl achter.”

Dat het om meer dan de punt gaat, leggen bestuursleden graag uit. „We zeggen alleen niet hoe de bouw er moet uitzien. Wij zijn er puur om dingen financieel mogelijk te maken en zullen daarbij een lange adem hebben. Van andere kerken weten we dat herbouw zo twee tot drie jaar kan duren. En dan maar hopen dat de rekening blijft groeien.”

3-December

Wie doet er mee met het kerstspel? Een week vóór de vernietigende brand die de kerk van Hoogmade grotendeels in de as legde, leek kerst nog ver weg en was deze oproep op onze website ‘business as usual’.

Maar op 4 november werd alles anders.
KRO Kruispunt laat zien hoe Hoogmade zich opmaakt voor Kerstmis zonder die vertrouwde plek: de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk.

Meer informatie: lees HIER.
De tv-uitzending is te zien op zondag 8 december, om 23.05 uur op NPO2.

’s Ochtends op 8 december vindt de tv-viering plaats vanuit de H. Petruskerk (aanvang: 10.00 uur).
Voorafgaand aan de viering wordt om 9.45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden.
Pastoor Jack Glas vertelt hierin over de impact van de brand in de kerk in Hoogmade en Advent als de periode van voorbereiding op Kerstmis.

Meer informatie: lees HIER.
Deze uitzending is ook op NPO2.

2-December

Viering: Eucharistieviering Rijpwetering en Hoogmade/Woubrugge
Vanaf 8 december gaan we weer verder in Hoogmade maar iedereen is natuurlijk ook van harte welkom in Rijpwetering.

Klik voor vergroting

 

30-November !!!!

Gelukkig weer kerken met onze eigen gemeenschap uit Woubrugge/Hoogmade!
Met ingang van 8 december zal er wekelijks een viering in Hoogmade zijn.
Verdere details zullen volgen na het weekend.

29-November

Familieviering Kerstavond in Hoogmade

Ondanks de grote tegenslag door de brand is er op Kerstavond in Hoogmade een familieviering. De viering zal gehouden worden op 24 december in De Schuur om 19.00 uur. Een samengesteld koor van zangers uit onze parochiekern onder leiding van Jeanne Borst zal zingen. We doen ons best om in de viering een mooi kerstspel te hebben. Wilt u meehelpen met het spel van de kinderen?
Meldt u dan bij Connie Koeleman of bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Er zijn ook flink wat mensen nodig die de zaal klaarmaken en aankleden én weer opruimen. Wilt u meehelpen om deze Kerstviering mogelijk te maken?
Meldt u dan bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

27-November

De goede herder

Onze Lieve Vrouw Geboorte- de Goede Herder Kerk

Samen bouwen aan de geloofsgemeenschap Hoogmade / Woubrugge

Op woensdagavond 20 november was de eerste avond met parochianen en andere belangstellenden in de Drieluik. Doel van de avond was om te bekijken of er voldoende hulp en draagvlak is om de geloofsgemeenschap Hoogmade/Woubrugge verder uit te bouwen. Er waren meer dan 100 aanwezigen, die bereid waren een steentje bij te dragen. Vele zaken gaan we aanpakken in de komende maanden. De lijst is lang, denk maar aan: fondsenwerving, bouwplannen bedenken, gezinsvieringen en een mooie kerstviering op kerstavond. Het is fijn dat zoveel mensen zijn opgestaan om ons te helpen in deze verdrietige tijd en het sterkt ons dat we voldoende draagkracht in Hoogmade/Woubrugge vinden om de toekomst te gaan bouwen.
Het eerste urgente project is het kerken in Hoogmade. Verschillende opties zijn bekeken en onderzocht en de voorkeur is om in Drieluik bijeen te komen op een zo’n kort mogelijk termijn. Het pastorale team bekijkt of het mogelijk is en we houden u op de hoogte via de mail/berichtenbord Coop wanneer we in Hoogmade gaan kerken.
Op maandagavond, 25 november, is de eerste bijeenkomst geweest van het zaalteam om alle logistieke zaken te bekijken voor het kerken in Hoogmade. Op het moment van schrijven is de eerste kerk bijeenkomst in Hoogmade gepland op 8 december.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of wilt u ook een steentje bijdragen?
Stuur een mail naar de BCP Hoogmade-Woubrugge: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.
Dan komt u op een lijst en ontvangt u regelmatig informatie van ons over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Lydia Foeken, notuliste BCP

22-November

HOOGMADE – De begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk – De Goede Herder in Hoogmade is vanaf 16-11-2019 weer open. Nadat de kerk afbrandde bleef de begraafplaats vanwege veiligheidsredenen gesloten. Inmiddels is er een alternatieve ingang aangelegd en heeft de eerste begrafenis plaats kunnen vinden.
‘Het is een dubbel gevoel’, zegt Paul Snoek van het parochiebestuur in het radioprogramma KB Actueel, dat elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur wordt uitgezonden op Studio Kaag en Braassem. ‘Maar we zijn blij dat diegenen die begraven willen worden op deze begraafplaats daar ook daadwerkelijk begraven kunnen worden.’
Snoek prijst daarbij de rol van de vrijwilligers die geholpen hebben met het toegankelijk maken van de begraafplaats. ‘Dankzij de inspanning van vele vrijwilligers is er een toegang aan de achterkant gecreëerd. Dit is een mooie, stabiele brug die toegang geeft tot de begraafplaats’, aldus Snoek.

Kerst

Ook zijn de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst van de kerk. ‘Er is uitgelegd wat er allemaal moet gebeuren en we hebben gevraagd om aan te geven welke specifieke ideeën mensen hebben’, legt Paul Snoek uit. ‘Dat hebben ze opgeschreven en dat wordt nu geordend door de lokale gemeenschap.’ Wat de ideeën zijn weet Snoek nog niet.

Daarnaast is nog niet bekend wat er gaat beuren met de kerstviering. ‘Het pastorale team en de lokale gemeenschap zijn dat aan het overleggen.’ Wel is zeker dat de gemeenschap de komende tijd uit blijft wijken naar Rijpwetering. ‘Tot nog toe is er afgesproken dat er daar gekerkt zal worden, maar dat er ook één keer per maand een viering plaatsvindt in Hoogmade zelf.’

 • 18-November

Bijeenkomst in de “Stal”

De “Stal” Kerkstraat Hoogmade

Het kerkgebouw ligt in duigen, maar de saamhorigheid in de gemeenschap leeft. Dat zagen en proefden we vanaf de brand en voor, tijdens en na de viering op zondagavond.
De kerk was het hart van de gelovigen uit Woubrugge en Hoogmade en van heel het dorp; nu is het zaak om die saamhorigheid en verbinding te bewaren en in daden om te zetten!
De vraag aan u: Bouwt u mee? Wilt u ook uw schouders eronder zetten en als het moet uw nek uitsteken?

Wij, de pastoraatgroep, beheercommissie en secretariaat, samen met Michel Volwater en Cobie Wolvers nodigen u uit.

We willen een flinke groep vormen die, met elkaar en in groepjes, nadenkt over en werkt aan
hoe we in deze situatie de verschillende uitdagingen ter hand zullen nemen. Zoals onder andere:
• De mogelijkheden om samen Kerk te zijn in het dorp.
• De mogelijkheden van zondagsvieringen in het dorp.
• Extra handen waar we handen tekort komen: dus hulp bij de kosters, het secretariaat, bijzondere vieringen en acties.
• Plannen van (gedeeltelijke) herbouw.
• Fondswerving/Vrienden van de RK-kerk.
• Voorwerpen voor de liturgie zoeken.
• ‘De Schuur’ of andere locaties aanpassen tot een kerk bij gewone én grote vieringen zoals

Kerstavond, Pasen en 1e Communie en avondwake.
U begrijpt dat er een berg werk ligt te wachten en met elke hand dat u bijdraagt, op welk vlak dan ook, zijn we erg blij.
Kom naar ‘De Stal’ op woensdagavond 20 november en neem iedereen mee die ook mee wil doen. We willen om 20.00 uur beginnen. De koffie is klaar om 19.45 uur.
Pastor Marjo Hoogenbosch, en Paul Wolvers

 • 17-November

1e Viering na de kerkbrand van 4 november 2019

De kerk van Rijpwetering bood deze zondag voor het eerst onderdak aan de Hoogmade- en Woubruggenaren die nu zonder godshuis zitten. Dat was ook voor misdienares Demie Koeleman even wennen, ’maar ik ben heel blij dat we nu hier samen kunnen komen.’

„Met het bestellen van de boekjes is geen rekening gehouden met het afbranden van de kerk in Hoogmade, dus we hebben er niet genoeg. Maar dat geeft ons de kans om met elkaar te delen. Dus kruip tegen elkaar dan komt het vast goed.” Pastoor Bouke Bosma is een praktisch mens en ziet de voordelen van een volle kerk.

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Kerk in Rijpwetering

Hij leidt zondagochtend de mis in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Rijpwetering waar voor het eerst ook de katholieke Hoogmade- en Woubruggenaren, die hun kerk twee weken geleden zagen afbranden, de mis bijwonen. Het effect is heel duidelijk: want waar normaal rond vijftig mensen de mis volgen, zit de kerk nu met ruim honderd gelovigen vrijwel vol.

Ze komen uit de hele omgeving, uit Rijpwetering natuurlijk en Oude Ade. Maar nu ook Hoogmade en Woubrugge. Want in Woubrugge is de kerk tien jaar geleden al aan de dienst onttrokken, waarna de Woubruggenaren in Hoogmade moesten aanschuiven. „Als Jezus het over de kerk heeft, dan heeft hij het niet over gebouwen”, preekt Bosma later, inhakend op de actualiteit. Hij haalt het verhaal over de vernietiging van de tempel in Jeruzalem aan: „Van onze kerken hier tot de Sint Pieter in Rome: eens zal een tijd komen dat ook deze stenen niet op elkaar zullen blijven staan. Maar ons geloof is een geloof van hoop, dat de dood nooit het einde is, en dat er altijd iets nieuws zal komen.”

Vooruit kijken

Zo moedigt hij de gelovigen, die treuren om het verlies van de kerk, aan om vooruit te kijken. Een boodschap waar misdienares Demie Koeleman (14) uit Hoogmade het mee eens is. „Sinds mijn zesde was ik iedere twee weken bij de zondagsochtenddienst, maar de zondag voordat de kerk afbrandde kon ik niet, omdat ik moest leren voor mijn toetsweek.” Ze vond het verschrikkelijk. „Ik zeg nooit af, alleen die ene keer. Die kerk heeft zoveel betekend in mijn leven. Tijdens de dienst luiden we als misdienaars een belletje. Dat werd een grapje door de jaren heen, zojuist ook weer. We keken elkaar op dat moment aan en ik voelde dat ik bijna moest huilen. Deze dienst was best heftig.”

Toch geeft de bijeenkomst van vandaag haar ook hoop: „We zijn hier heel hartelijk ontvangen en het is een mooie kerk. Ik vind het fijn dat we hier verder kunnen.”

Haar moeder Connie is actief in de kerkgemeenschap van Hoogmade en zegt blij te zijn dat er vandaag zoveel dorpsgenoten naar Rijpwetering zijn gekomen: „Als een kerk wegvalt dan kan de gemeenschap ook uitwaaieren over andere kerken in de buurt. Nu blijven we bij elkaar.”

Dat is nodig, vertelt haar dochter: „Van mijn leeftijd is er bijna niemand meer die gelooft. Als dit zo doorgaat wordt het later heel rustig. Daar moet je rekening mee houden. Ook als we de kerk in Hoogmade weer gaan opbouwen. Misschien is een gebouw met meerdere functies wel een goed idee.”

(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 14-November

PKN-Kerk aan de Does in Hoogmade

Toen de brand nog woedde in de katholieke kerk van Hoogmade, lieten protestanten al weten dat hun deuren open staan voor de broeders en zusters. Het was niet tegen dovemansoren gezegd. Zo repeteren de koren en zanggroepen die verbonden zijn aan de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk al een weekje in de kerk aan de Does.

En mocht er een katholiek overlijden, dan kan die in een bijgebouw worden opgebaard. Ook is het mogelijk om een katholieke uitvaartdienst in de protestantse kerk te houden. „Daar hebben we afspraken over gemaakt”, meldt kerkbestuurder Jan Uit den Boogaard.

Daarbij ging het om ’huurprijzen’, maar is tevens geregeld dat de nieuwe gebruikers meebrengen wat ze nodig hebben. Zo zorgen de pastoors voor hun eigen relikwieën. En de lokale uitvaartverzorgster die gebruik maakte van het mortuarium in de katholieke kerk, zorgt zelf voor koeling. „Want wij hadden niet zo’n voorziening. In protestantse kringen worden mensen vaak thuis opgebaard.’’

Ook kan hij zich voorstellen dat er vanaf januari katholieke diensten worden gehouden, misschien zelfs al met kerst.

„Volgende week gaan we over zulke zaken overleggen, op verzoek van het parochiebestuur.
Wat ons betreft is alles bespreekbaar, ook het schuiven met onze kerkdiensten om tot een gezamenlijk schema te komen. Er moet gewoon een oplossing worden geworden voor ik denk wel 2,5 jaar. Zo’n herbouw is immers een heel proces.”

Schaduw

Oecumenische diensten behoren wat hem betreft evenzeer tot de mogelijkheden.

„Misschien is dat een proces dat gaat groeien, waarvoor je bereid moet zijn om over je eigen schaduw heen te stappen en waarbij je vooral niet moet zeggen: ’Wij doen het zo en niet anders’. Veel beter kun je naar de overeenkomsten kijken. Uiteindelijk geloof je hetzelfde, zij het met wat praktische verschillen”, meldt de man die in Kaag en Braassem en voorganger Alkemade jarenlang wethouder was voor het CDA, een partij waarin katholieken, hervormden en gereformeerden elkaar vonden.

(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 13-November

  Toegang Begraafplaats

  Als alles meezit gaat de begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade eind deze week open. „We willen niet in een situatie komen dat mensen er begraven willen worden en we moeten zeggen dat dat niet kan”, meldt kerkbestuurder Paul Snoek.

  Ook mensen die er een dierbare hebben liggen, willen er dolgraag weer heen. Om dat ook veilig te kunnen, wordt aan de achterkant een ’nette toegang’ gecreëerd. Hoe die precies gaat lopen, kan Snoek niet zeggen: „Daar hebben we het deze woensdagavond over in onze bestuursvergadering.” Bij de brand zijn er brokstukken neergekomen op de begraafplaats: „Die worden zo snel mogelijk opgeruimd. Ook wordt alles nagelopen en in orde gemaakt.”

  Een eerste onderzoek wees uit dat twee van de drie kerkmuren slecht zijn, inmiddels hebben alle muren dat predicaat. „Onze verzekeraar wil ze ook allemaal gaan fixeren, zodat ze noch de ene noch de andere kant op kunnen vallen.” Het ’zoveel mogelijk behouden van wat er is’ vindt hij een goede zaak: „Dan kunnen wij van daaruit verder gaan bij het nadenken over oplossingen.”

  Het kan nog wel enkele weken duren voordat de muren daadwerkelijk kunnen worden ’geschoord’. ,,De constructeur berekent nu hoe de stabiliserende constructie eruit moet gaan zien.’’

  Kerkkluis

  Om die constructie te kunnen plaatsen moet de locatie wel eerst worden vrijgegeven. En dat kan pas wanneer er een rapport ligt van een forensisch bureau dat in de arm was genomen door de verzekeraar van de kerk: ,,Dan pas kan ook worden bekeken hoe het is gesteld met de in de kerkkluis opgeborgen relikwieën en de schilderijen. Wellicht hebben die vooral waterschade. Op luchtfoto’s is te zien dat de hele muren niet tot beneden aan toe zijn zwartgeblakerd.’’

  Hoewel de brandweer direct concludeerde dat de brand is veroorzaakt door een schilder die verf afbrandde van een dakgoot, wil men zoveel mogelijk duidelijkheid over de schuldvraag. ,,Dat is echt iets tussen verzekeraars. Wij staan daar verder buiten”, meldt Snoek.

  De verzekeringspolis gaat uit van herbouw, maar over de soort herbouw laat Snoek zich niet uit: ,,Een werkgroep gaat de komende tijd alle suggesties die er worden gedaan verzamelen en bekijken. Omdat iedereen daarbij de gelegenheid krijgt om iets in te brengen, kunnen wij uiteindelijk tot een beslissing komen die goed uit te leggen is aan de gemeenschap.’’

  Toren

  Het moet wel een beslissing zijn die lang houdbaar is, benadrukt hij. ,,Neem de toren. In principe valt die te herstellen, maar je moet ook rekenen dat hij voor jaarlijkse onderhoudskosten zorgt.’’ Hoe hoog die kosten in Hoogmade zijn, is volgens de kerkbestuurder nooit uitgesplitst. ,,Ik weet wel dat veel stichtingen en gemeentes zo’n toren graag voor een 1 euro overdragen. En dat is niet voor niets.’’

  Mocht iemand de toren in kwestie willen overnemen, dan kan die zich melden bij de werkgroep. Snoek: ,,Het lijkt me een leuke suggestie.’’

  Voor de bewoonster van de pastorie is voorlopig vervangende woonruimte gevonden. Het pand is namelijk aan de buitenkant beschadigd en de kelder, met onder meer de cv-installatie voor kerk en pastorie, staat onder water.

  Nieuwe kerkroosters

  Door de kerkbrand is het kerkrooster voor Oud Ade, Rijpwetering en Hoogmade aangepast. Zaterdag 16 en 23 november zijn er om 19.00 uur woord- & communievieringen in Oud Ade, met diaken André van Aarle als voorganger. Zondag 17 en 24 november zijn er eucharistievieringen in Rijpwetering. De eerste keer om 9.15 uur met pastor Bouke Bosma als voorganger, de tweede keer leidt de diaken. Op zondag 1 december is er om 9.15 uur een eucharistieviering in Rijpwetering met als voorganger pastoor Jack Glas.

  (bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 11-November

1e Eucharistieviering na de brand in de Basisschool Ter Does Hoogmade

HOOGMADE – De kerkdienst van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is zondagavond gehouden in de aula van basisschool Ter Does in Hoogmade. Afgelopen maandag verwoestte een grote brand de kerk waar de diensten normaal gesproken plaatsvonden. Burgemeester Marina van der Velde was aanwezig bij de kerkdienst op de alternatieve locatie om de kerkgangers een hart onder de riem te steken.

Pastoor Jack Glas zegt blij te zijn ‘met de steun van zovelen’. Volgens Glas duurt het oplossen van het verdriet nog lang. ‘We zijn er nog lang niet.’ Hij noemt het bizar wat er allemaal is gebeurd. ‘Wie had vorige week zondagavond kunnen bedenken dat we nu hier zouden zitten.’

Waar de kerkdiensten in de toekomst worden gehouden, is nog maar de vraag. Pastoor Glas sprak wel de wens uit dat in Hoogmade te blijven doen. ‘Er is heel veel werk verzet om de aula klaar te maken voor deze bijzondere kerkdienst. Het was een hele klus.’ Volgens Glas wordt het lastig dat iedere week te doen. ‘Maar we willen het vieren in Hoogmade niet opgeven. Dat willen we met regelmaat blijven doen, wellicht maandelijks.’

Alternatieven:
Ook wordt er ondertussen gezocht naar alternatieven. ‘We kijken naar nieuwe mogelijkheden, ook elders. Dat moet en zal verder onderzocht worden. De wens om iedere week samen te komen blijft er.’
Volgend weekend wordt de kerkdienst in ieder geval in de kerk in het naastgelegen Rijpwetering gehouden aanvang is 9:15 uur.

Voor wie de afgelopen kerkdienst wil terug luisteren luister dan hier scrol iets naar beneden en klik dan op de oranje button met pijl.

(bronvermelding TV-West)
 • 8-November

Persbericht:

Hoogmade 8 november 2019 – Na  de brand die de O. L.V Geboortekerk in Hoogmade op maandag 4 november in de as heeft gelegd, wordt voor de parochianen van de parochiekern Hoogmade-Woubrugge komende zondag 10 november voor het eerst weer een eucharistieviering gehouden. Deze eucharistieviering vindt plaats om 19:00 uur in de aula van basisschool Ter Does. De school is gelegen vlak achter de kerk.

Pastoor Jack Glas zal voorgaan in deze eucharistieviering en alle leden van het pastoraal team van de parochiefederatie Clara en Franciscus, waar de parochiekern Hoogmade-Woubrugge deel van uitmaakt, zullen aanwezig zijn.

In de aula van de school is ruimte voor ongeveer honderd kerkgangers.

Na afloop van de viering wordt met de parochianen de stand van zaken besproken en wordt gesproken over hoe de nabij toekomst er uit ziet. Dan komen vragen aan de orde als waar vieren we op de zondagen, hoe gaat het met uitvaarten en wat te doen met Kerstmis.

 • Zo juist bericht ontvangen dat Kaag en Braassem Radio zondagavond de gehele  Eucharistieviering live uitzendt
(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 7-November

  PKN-Kerk Hoogmade aan de Does

  Zeker ’n vermelding waard is dat de koren en zanggroep Inspiratie onvoorwaardelijk repetitieruimte bij de PKN Kerk aangeboden hebben gekregen en daar ‘tijdelijk’ ook gebruik van zullen maken.

  Met LEF verzorgen we een meditatieve vesper op 8 december van 19:00 tot 20:00 uur. Ab Vijftigschild verzorgt de verbinden teksten en de collecte bestemt het koor voor de instandhouding van de sociale functie van beide kerkgemeenschappen in ‘ons’ dorp.

 • 6-November

Het wachten is op het vrijgeven van de locatie zelf door gemeente en het schoren van de muren ter stabilisatie alvorens verdere inventarisatie binnen in de kerk kan plaatsvinden.

Aanstaande zondag, 10 november, zou de eucharistieviering om 9.15 uur in de OLV Geboorte/Goede Herderkerk in Hoogmade zijn. Tot ieders verbijstering heeft de felle brand dat onmogelijk gemaakt.
In overleg met de pastoraatgroep van Hoogmade heeft pastoor J. Glas met zijn pastoraal team besloten: Dat zondag  10 november de Eucharistieviering om 19.00 uur (!) in de aula van basisschool Ter Does zal zijn.
Het pastoraal team zal voltallig aanwezig zijn.

Na afloop wordt met de geloofsgemeenschap van Hoogmade/Woubrugge gedeeld hoe we in de komende tijd bijeen kunnen komen om te vieren/voor de eredienst.
Er zal ook  koffie en thee zijn en gelegenheid om elkaar ontmoeten.

Het pastoraal team en de pastoraatgroep Hoogmade-Woubrugge

 • 5-November

  Bijna alle bewoners nabij de door brand verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat in Hoogmade kunnen dinsdag weer naar huis. Dat heeft de gemeente Kaag en Braassem bekendgemaakt.
  Burgemeester Marina van der Velde-Menting zei tijdens een persconferentie “trots” te zijn op de inwoners van Hoogmade. “Niemand van de  geëvacueerde bewoners heeft in een hotel hoeven slapen. Iedereen is opgevangen bij buren of andere mensen in het dorp. Iedereen helpt elkaar.”

  De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen in de verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade. De schade aan de Zuid-Hollandse kerk wordt langzaamaan in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de stabiliteit van het gebouw. Uit veiligheidsoverwegingen is de kerk met hekken afgeschermd.

  Door de brand die maandag uitbrak, stortte de torenspits in en ging het dak van de kerk in vlammen op. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd. De brandweer gaf de kerk op toen deze in zijn geheel in brand stond.

 • 4-November

 • Hierbij link van verwoestende kerkbrand in Hoogmade:
  Zie hier de videobeelden
 • (bronvermelding TV-West)
 • Er schoot van alles door mijn hoofd’

  “Er schoot van alles door mijn hoofd heen toen ik vannacht probeerde te slapen,” vertelt pastoor Jack Glas verslagen. “Dit is de kerk waar ik verantwoordelijk voor ben, waar ik lief en leed heb gedeeld en nu is het een ruïne.”

  HOOGMADE – De dag na de kerkbrand is de grote vraag in Hoogmade hoe het nu verder moet met de afgebrande Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk. ‘Gisteren was de dag van de emoties. En vandaag is er het besef dat het echt gebeurd is’, vertelt parochiebestuurder Paul Snoek. Vijf vragen over wat er maandag is gebeurd en de gevolgen van de kerkbrand.

 • Interview met Pastor Glas
 • Interview met het Parochie bestuur van de Sint Franciscus Parochie 
 • (bronvermelding Hart van Nederland)

  1. Hoe heeft de brand kunnen ontstaan?

  ‘De schuldvraag is voor later’, zegt burgemeester Marina van der Velde-Menting dinsdag in een reactie op de gebeurtenissen van de vorige dag. ‘Gisteren is de dag van de emoties en vandaag is de dag van het indalen en het besef’, vult Paul Snoek van het parochiebestuur aan. ‘En iedereen beseft nu: het is echt zo.’

  Toch zijn partijen dinsdag al bezig met hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het gebeurde tijdens reguliere werkzaamheden aan de kerk. Direct na het ontstaan van de brand laat de brandweer al weten dat het vuur is ontstaan bij het afbranden van verf.

  ‘Zoals elk groot gebouw heeft de kerk ook af en toe onderhoud nodig’, legt Snoek uit. ‘Er was het nodige schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw wat moest gebeuren en ze waren bezig met de voorbereidingen hiervoor. Wat er verder precies is gebeurd, laat ik over aan de verzekeringsmaatschappijen.’ Ook het betrokken schildersbedrijf wilde niet reageren op wat er maandag is gebeurd bij de Hoogmadese kerk.

  2. Status van het gebouw?

  (bronvermelding TV-West)

  Op dit moment is alleen de toren door de constructeur stabiel verklaard, alle muren en dergelijken moeten nog door de constructeur in overleg met de verzekeraar worden beoordeeld. dit kan hopelijk volgende week.

  We moeten afwachten wat zijn rapportage aan de gemeente zal zijn.

  De gemeente gaat over de veiligheid voor de omgeving, de veiligheid op het kerkterrein is een zaak van de parochie- en dus de verzekeraar-,na verder onderzoek zal besloten moeten worden of de muren gestabiliseerd worden of gesloopt, de verzekeraar heeft daar een grote stem in en wacht eerst het onderzoek van de constructeur af.
  Tot die tijd kan geen inventarisatie van de binnenzijde plaatsvinden.

  Het terrein is door de gemeente inmiddels overgedragen aan de parochie.

  De pastorie heeft in principe weinig schade maar de elektrische installatie en de verwarming moeten worden hersteld en dit kan pas na de stabilisatie/sloop van de muren omdat deze zich bevinden in het aan de kerk grenzende gedeelte. ook is er in de pastorie nog een sterke rooklucht.


  De schade is enorm. ‘We praten al snel over een paar miljoen euro’, vertelt directievoorzitter Alphons van der Voorn van verzekeraar Donatus. Dinsdag was de dag van inspecties om de stand van zaken in beeld te brengen. ‘Al snel bleek dat er aan de toren extra inspecties verricht moesten worden’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem. Een constructeur heeft met een hoogwerker de overgebleven delen van de afgebrande kerk bekeken en geconcludeerd dat het deel richting de straat en woningen stabiel is.

  Zodoende mochten omwonenden van de afgebrande kerk dinsdagavond weer naar huis. Het gaat om vijf woningen die weer veilig bewoond kunnen worden. Alleen de linkerzijde en de achterwand van de kerk blijken nog instabiel te zijn en daarom blijft het kerkterrein afgesloten. ‘De pastoorswoning blijft om die reden ook afgesloten, de bewoners van dit huis blijven nog bij iemand in het dorp logeren’, zegt burgemeester Marina van der Velde. Ook de begraafplaats blijft voorlopig nog afgesloten.

  Hoe het met de waardevolle spullen in de kerk is, is nog niet duidelijk. ‘We mogen er nog niet bij dus dat weten we niet’, zegt Hein de Jong van het overkoepelende kerkbestuur in Kaag en Braassem. ‘We hebben een brandveilige kluis, dus voor een hoop waardevolle spullen ziet het er goed uit.’ Ook doordat de brand vooral bovenin de kerk woedde, is De Jong hoopvol dat de relikwieën beneden in de kerk behouden zijn gebleven. Zo hingen er waardevolle schilderijen in de kerk. ‘Beneden is niet alles verbrand. Er kan natuurlijk ook waterschade zijn, maar we hopen dat het meevalt.’ Wat er in de kluis zit, weet De Jong niet precies. ‘De verzekering heeft in ieder geval een boekwerk aan inventarisatie waarin dat precies staat.’

  3. Wordt de kerk herbouwd?

  Deze bijeenkomst ging niet over de toekomst van het kerk gebouw, maar over hoe we in de toekomst verder moeten als actieve geloofsgemeenschap.

  Voor parochiebestuurder Snoek komt de vraag of de kerk herbouwd moet worden te vroeg. De parochie heeft drie weken geleden een bijeenkomst gehad over de toekomst van de kerkgemeenschap. ‘Deze bijeenkomst ging niet over de toekomst van de kerk, maar over hoe we in de toekomst verder moeten als parochie’, legt hij uit. ‘We zijn onderdeel van een parochie met vijf kernen waar we allemaal te maken hebben met teruglopend kerkbezoek, dus we moeten het er toch met elkaar over hebben hoe gaan we verder in de toekomst.’

  4. Waar worden de kerkdiensten nu gehouden?

  De dienst gaat zondag gewoon door. ‘Onder leiding van het hele pastorale team zullen we zondagavond 10 november om 19:00 uur een dienst houden in de aula van de school naast de kerk’, vertelt Snoek. Waar de kerkdiensten na komend weekend gehouden worden, is nog niet bekend. ‘De focus ligt nu op ondersteuning van de actieve gemeenschap en komend weekend zullen we meer kunnen vertellen over verdere diensten.’

  De inwoners van Hoogmade blijken sowieso erg creatief in het vinden van oplossingen, want het koor van de kerk dat dinsdagavond bij elkaar zou komen in de kerk gaat nu oefenen bij de dirigent thuis.

  5. Wat is de geschiedenis van de kerk?

  De Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk is een relatief jonge kerk. Hoogmade kreeg in 1742 een rooms-katholieke kerk net buiten het dorp. In de negentiende eeuw werd deze kerk te klein, waardoor besloten werd een nieuwe kerk te bouwen in het centrum van het dorp. Deze kerk werd in oktober 1877 in gebruik genomen.

  Een lang leven was deze kerk niet gegund. Bij een grote verzakking zakte het westelijke gedeelte van de kerk in. De hele kerk moest hierdoor worden afgebroken, alleen de bekende groene toren kon behouden worden.

  De herbouw van de kerk duurde drie jaar. En op 4 augustus 1932 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Na een parochiefusie in 2006 werd de officiële naam van de kerk de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte – De Goede Herder.