• Op de woensdagen in de 40-dagentijd is de kerk van 12.00 uur tot 13.00 uur open voor stilte en aanbidding.
  • De bijdrage voor de vastenactie wordt besteed aan het project “Werken aan je toekomst” in de ontwikkelingslanden. Informatie hierover leest u elders in dit blad.
  • Op vrijdag 19 maart is de verering van Sint Jozef. De verering ontstond in de vijfde eeuw in het Oosten en verspreidde zich pas vanaf de vroege Middeleeuwen naar het Westen. In 1479 werd de viering van zijn feest op deze datum ingevoerd in Rome. De bruidegom van de Heilige Maagd Maria is door de kerk als beschermheer uitgeroepen voor timmerlieden en arbeiders in het algemeen.
  • Zaterdag 3 april wordt de Paaswake gehouden. Op welke wijze dit gevierd gaat worden is voor nu nog niet bekend. De Paaskaars wordt aangestoken. Daarmee gedenken wij dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus. Ook zal in deze viering het doopwater gewijd worden.
  • Wat verrassend dat er, juist in deze tijd, zoveel lang-houdbare levensmiddelen, blikken soep, rijst, boterhambeleg maar ook wc papier en schoonmaakmiddelen worden gebracht in de bank in het voorportaal van onze kerk. Alles wordt in grote dank aanvaard door de Voedselbank die het uitdelen aan de mensen die, om wat voor reden dan ook, gebruik maken van de Voedselbank. Dank voor al uw gulle gaven.
  • De pastoraatgroep wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest.