Wat bepaalt de agenda van de BCP komende periode?

  • Een proefperiode starten met een nieuwe dirigente voor ons koor Spirit, plus het actief werven van leden voor dat koor. Het is allemaal nu krap, dus uitbreiding is zéér gewenst !!

Wie heeft interesse ? Voor meer informatie en aanmelden: bcp_langeraar@rkgroenehart.nl

  • Een voornemen van de gemeente om de voormalige kleuterschool aan te wijzen als gemeentelijk monument. Best complex, want er zitten voor- en nadelen aan als dat doorgaat. Mede in relatie tot de bouw van een nieuwe school op de huidige locatie (N.B. een inschatting onder voorbehoud van het nog door de gemeenteraad te nemen besluit in maart. Wat ons betreft  dan een prima keuze).
  • We zijn bezig met het opstellen van een visie en beleidsplan, waarbij het doel is: hoe op kortere en op langere termijn de duurzaamheid van ons kerkgebouw en pastorie te vergroten.
  • En, het wordt vervelend maar het is niet anders: voortdurend aanpassen op de corona-maatregelen. Een compliment is hier overigens wel op zijn plaats aan allen die de afgelopen maanden met veel souplesse hun taak hebben uitgevierd en/of extra taken hebben gedaan: voorgangers, koren, ontvangstcomité , Beheercommissie Parochiekern, pastoraatsgroep, misdienaren, secretariaat en wie we ook nu vergeten: super bedankt en hou vol !!