Vieringen op vrijdag:

12 maart 9.00 uur Eucharistieviering
26 maart 9.00 uur Eucharistieviering