De campagne in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De komende zes vieringen in de  vastentijd worden verhaaltjes vertelt. Als voorbeeld over Patrick Siluyele uit Zambia, hoe hij zijn leven heeft kunnen opbouwen.
Door de coronamaatregelen weten we nog niet welke activiteiten er kunnen doorgaan.

In plaats van de collectes tijdens de vieringen zetten we nu de bekende melkbus bij de uitgang.
Uw gift kunt u ook afgeven bij het secretariaat als deze open is.
Overmaken mag ook op NL21 INGB0000005850 t.n.v. vastenactie.nl. Zevenhoven.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

M.O.V. Gerard van den Ham, Jan Koot