Overleden:   

30 januari   Marcel Jansen         55 jaar