(Update 30 april 2021)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
De meeste kerken in onze HH. Clara & Franciscus federatie hebben meer dan 300 zitplaatsen. Voor deze kerken is de verruiming dus toegestaan.
In de kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Alle andere maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Alle maatregelen op een rijtje:

In grote kerken (meer dan 300 zitplaatsen beschikbaar) is het aantal aanwezigen beperkt tot tien procent van het totaal aantal zitplaatsen.
In alle andere kerken, dus kerken met minder dan 300 zitplaatsen, is het maximaal aantal aanwezigen dertig (uitgezonderd ‘personeel’).
Vooraf aanmelden is verplicht (zie het Reserveringsoverzicht).
Bij uitvaarten mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.
Het gebruik van een mondkapje is verplicht, ook tijdens de viering (het kapje wordt alleen afgedaan tijdens de H. Communie)
Verplichte ontsmetting van de handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
De zang wordt verzorgd door maximaal vier cantoren, mits onderling minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Blaasinstrumenten zijn niet toegestaan.
De parochianen zingen niet mee (samenzang is niet toegestaan)
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet
Ventilatieverwarming in het kerkgebouw tijdens de viering is niet toegestaan (de kerk dient vooraf verwarmd te worden)
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus of collectemand op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app (bijvoorbeeld collecte.rkgroenehart.nl)

In aanvulling op bovenstaande blijven de landelijke corona-protocollen van 10 juli 2020 onverminderd van kracht (zie HIER).