(Update 24 juni 2021)

Met ingang van 26 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk.
In de praktijk betekent dit voor de kerken in onze HH. Clara & Franciscus federatie per het weekend van 26/27 juni het volgende:

  • Het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen, is afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. Er is geen maximum aan het aantal aanwezigen, mits de anderhalve meter maatregelen kunnen worden nageleefd Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.
  • Als naar verwachting minder personen aanwezig zullen zijn bij een viering dan de anderhalve meter capaciteit van de kerk toelaat, dan hoeft er niet meer vooraf te worden gereserveerd; de parochianen melden zich bij de ingang van de kerk.
  • Als naar verwachting meer personen aanwezig zullen zijn bij een viering dan de anderhalve meter capaciteit van de kerk toelaat, dan moet er van tevoren worden gereserveerd (zie het reserveringsoverzicht). Dit zal dikwijls het geval zijn bij speciale vieringen, zoals de Eerste H. Communie of een Patroonsfeest.
  • Het gebruik van en mondkapje tijdens de viering is niet meer verplicht.
  • Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie.
  • Meezingen door de gelovigen is niet toegestaan.
  • Koffiedrinken na de viering is weer toegestaan, op voorwaarde dat er afstand kan worden gehouden.

Alle andere maatregelen blijven onverminderd van kracht.

De belangrijkste maatregelen op een rijtje:

Het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen, is afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. Er is geen maximum aan het aantal aanwezigen, mits de anderhalve meter maatregelen kunnen worden nageleefd Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.
Als naar verwachting minder personen aanwezig zullen zijn bij een viering dan de anderhalve meter capaciteit van de kerk toelaat, dan hoeft er niet meer vooraf te worden gereserveerd; de parochianen melden zich bij de ingang van de kerk.
Als naar verwachting meer personen aanwezig zullen zijn bij een viering dan de anderhalve meter capaciteit van de kerk toelaat, dan moet er van tevoren worden gereserveerd (zie het reserveringsoverzicht). Dit zal dikwijls het geval zijn bij speciale vieringen, zoals de Eerste H. Communie of een Patroonsfeest.
Verplichte ontsmetting van de handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie.
De parochianen zingen niet mee (samenzang is niet toegestaan)
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Koffiedrinken na de viering is toegestaan, mits er voldoende afstand wordt gehouden. Bij voorkeur wordt er buiten koffie gedronken in plaats van in een zaaltje.
Ventilatieverwarming in het kerkgebouw tijdens de viering is niet toegestaan (de kerk dient vooraf verwarmd te worden)
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus of collectemand op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app (bijvoorbeeld collecte.rkgroenehart.nl)

Kijk op Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021 voor een overzicht van alle maatregelen.