Op zaterdag 20 maart zal om 17.00 uur een Eucharistieviering zijn in de H. Adrianuskerk te Langeraar en op hetzelfde tijdstip ook een Eucharistieviering in Roelofarendsveen. Na de viering is er stilte (20 minuten) met uitstelling van het Allerheiligste en daarna een plechtig Lof. Dit alles word live uitgezonden via ons you tube kanaal tv.rkgroenehart.nl 

In de nacht van 20/21 maart zal de traditionele Stille Omgang plaatsvinden, de herdenking van het Mirakel van Amsterdam dat plaatsvond op 15 maart 1345. Na de jaarlijkse herdenking met een grote processie door de binnenstad van Amsterdam werd dit in 1578 door het protestante stadsbestuur verboden. Rooms Katholiek zijn werd een verboden godsdienst en het duurde maar liefst 303 jaar tot 1881, dat de rooms-katholieken schoorvoetend de route van de processie weer durfden te lopen. In stilte, zwijgend, zonder uiterlijk vertoon, zonder aanstoot te geven.
Getuigenis

De Stille Omgang, al 140 jaar, is uitgegroeid tot een stille getuigenis voor godsdienstvrijheid, tolerantie en vooral ook een boetedoening in de vastentijd voor Pasen. In de twintiger jaren van de vorige eeuw werden in veel parochies de zogeheten genootschappen opgericht en trokken, ook uit onze Federatie, duizenden mensen naar Amsterdam om de Stille Omgang te lopen. Van deze genootschappen zijn er nog 4 actief: Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en Zevenhoven. Deze genootschappen treden samen op en geven zo invulling aan het samen kerk zijn. Vorig jaar kon de Stille Omgang niet plaatsvinden, en ook in 2021 lijkt een reis naar Amsterdam niet haalbaar te zijn. De komende maand gaat het gezamenlijke genootschap in overleg om binnen onze Federatie het Mirakel te herdenken en een Stille Omgang te organiseren. In de volgende Samenstromen hopen wij u hierover meer informatie te geven.

Namens de genootschappen, Cees vd Vlugt