In November 2019 de ernstige aardbeving, waar nog steeds mensen in tenten wonen hun huizen zijn verwoest. Dan 2020 de corona wat heftig is heel Albanië is in lockdown, 1 persoon per huishouden mag 1 keer per week naar de supermarkt en apotheek met een pasje.

Scholen zijn dicht, nog meer achterstand met nog minder toekomst! Stichting Hoop voor Albanië en Foodbank Albanië Zijn de sponsors voor 200 voedsel pakketten, bezorgen bij de allerarmste van de samenleving, wat nog minder is dan in Nederland.

Onze vrijwilligers van Nieuwkoop Comité werken samen met Stichting Hoop voor Albanië. Wekelijks worden kleding, schoenen, beddengoed e.d. gesorteerd voor het transport vanuit Nieuwkoop naar Albanië. Klus-wijs is nu dicht door de corona, de inbreng bak staat buiten bij Klus-wijs, waar de goederen ingebracht kunnen worden.

Het kan ook gebracht worden bij:

Henk en Gré de Boer, Zuideinde 193,0172572208 en bij

Betty van Veen,

Roelofsstraat 23, 0620037248

Wij vragen vrijmoedig om deze mensen te helpen, zodat wij ook daarbij kunnen helpen. De mensen voelen zich mentaal gesteund voor alle hulp, Uw hulp is van onschatbare Waarde. Met een voedsel pakket voor €22 hebben de mensen weer 14 dagen te eten!

Stichting Hulp voor Albanië, NL21 INGB 000 252 1157 o.v.v Voedsel pakket

Namens Nieuwkoop Comité hartelijk dank.