Bisschop J. van den Hende reikte zaterdag 14 november 2020 symbolisch Elisabethcertificaten uit aan 74 diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam, uit erkentelijkheid voor hun inzet voor kwetsbare mensen tijdens de eerste golf van de coronapandemie.

Ook de pastoraatgroep van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen ontving zo’n certificaat, en wel voor de ‘Bloemenactie voor Ouderen’ die de pastoraatgroep destijds organiseerde.

Kapelaan Van Paassen overhandigde tijdens de eucharistieviering van 20 december jl. het certificaat aan Ada en Bert van Boheemen. Ada is lid van de pastoraatgroep, Bert van de beheercommissie. Zij waren de initiatiefnemers van deze actie.

Het certificaat krijgt een mooi plekje in ‘t Achterom.

De MOV-groep van de H. Clara parochie kreeg van de bisschop ook een Elisabethcertificaat. De MOV-groep hield tijdens de Vastentijd een succesvolle haak-estafette (zie HIER).