INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE
Februari 2021

Secretariaat parochiekern Hoogmade-Woubrugge
Geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade, tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: https://rkgroenehart.nl/locaties/hoogmade-woubrugge/
inschrijven nieuwsbrief via e-mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Beheercommissie parochiekern Hoogmade-Woubrugge
Voorzitter: Leo van Rijn, tel. 071-5013863; adviseur: Paul Wolvers, secretaris: Lydia Foeken, penningmeester: Peter Borst, leden: Ilma de Haas en Mariska van Leeuwen, adviseur onderhoud gebouwen-terrein: Henk Brunt

Betalingen – rekeningnummers parochiekern Hoogmade-Woubrugge
• Kerkbalans: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge
• Overige betalingen: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge
Contactpersoon pastoraatgroep: Jeanne Borst, tel. 06-16016089
Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821
Contactpersoon bezoekgroep: Riekie Brunt, tel. 071-5018138 (voor Hoogmade) en
Nico Koot, tel. 0172-518178 (voor Woubrugge)
Informatie voor leden van St. Barbara: bij overlijden neemt u contact op met
Van Leeuwen Uitvaartverzorging, tel. 06-13449107

Liturgierooster (in de Schuur, Schoollaan 2, Hoogmade)

Tot nader bericht blijft reserveren noodzakelijk

ZONDAG 7 FEBRUARI: Eucharistieviering om 11.15 uur

Voorganger: Pastoor J. Glas;
Lector: Toos van der Hoorn;
Koor: cantor Nederlandstalig koor
Kosters: Sjaak van der Star en John Olijhoek;
Zaalteam: 2;
BHV-er:
Jim van Tol
Intenties: Leny van Leijden-Hoogenboom, Piet en Grard Mooren-van Diemen, Koos en Mien van Wieringen-Mooren, Frans de Vette, Janus de Vette, Maria Justina Verzaal-Ros, Jozef Theodorus Hoogenboom, George Jozef Jansen

ZONDAG 14 FEBRUARI: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur

Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Adri van der Meer;
Koor: cantor Nostalgie
Kosters: Willem Elstgeest en John Olijhoek;
Zaalteam: 3;
BHV-er: John van der Salm
Intenties: Jozef Theodorus Hoogenboom, George Jozef Jansen

ASWOENSDAG 17 FEBRUARI: Woord- en Gebedsviering met uitdeling van as

Om 9.30 uur in de PKN-kerk (Vissersweg, Hoogmade)

Begin van de 40-dagen tijd

Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lector: Cock de Lange;
Koor: cantor Nederlandstalig koor

 

ZONDAG 21 FEBRUARI: Eucharistieviering om 9.15 uur

(met uitdeling van een teken van as na de viering)

1e zondag van de 40-dagentijd

Extra collecte t.b.v. de Bisschoppelijke Vastenactie

Voorganger: Kapelaan B. van Paassen;
Lector: Cobie Wolvers;
Koor: nog niet bekend
Kosters: Sjaak van der Star en Theo Nieuwenhuizen ;
Zaalteam: 4;
BHV-er: Corry den Dubbelden
Intenties: Martinus Hendricus Hogenboom, oud-pastoor Ferry Schoonebeek, George Jozef Jansen, Jozef Theodorus Hoogenboom

ZONDAG 28 FEBRUARI: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur

2e zondag van de 40-dagentijd

Extra collecte t.b.v. de Bisschoppelijke Vastenactie

Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Alice van den Berg;
Koor: cantor Enjoy
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
Zaalteam: 5;
BHV-er:
Anita Deckers
Intenties: Co en Jo Elstgeest, Petrus Leonardus van Schie, Marianne Lieverse, Jozef Theodorus Hoogenboom

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade

Wo. 3 febr. 14.00 uur Pastoraatgroep
Vr. 5 febr. 16.00 uur BCP
Do. 11 febr. 9.00 uur Bezoekgroep
Wo. 24 febr. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 24 febr. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

Bedankt

Bedankt voor het kopen van kaarten, mondkapjes en theekop-cadeaudoosjes. Ondanks dat wij geen kaartenmolen in de kerk hebben staan, hebben wij dit jaar veel verkocht o.a. ook op de braderie. Dit heeft totaal een heel mooi bedrag opgebracht.

Wij hopen dat u ook in 2021 bij ons langs blijft komen, om kaarten e.d. te kopen. De box staat bij Hendrik Meijerplantsoen 19. Heeft u speciale wensen? Laat het ons weten.

Wij hebben kaarten met o.a.: Hartelijk gefeliciteerd,- Beterschap,- Groeten uit Hoogmade,- Geboorte,- Hoera een kleinkind,- Gecondoleerd,- Sterkte,- Groetjes,- een Opkikkertje,- Geslaagd,- Succes,- Proficiat,- Rijbewijs,- Uitnodiging,- Verhuisd,- Bedankt, Jubileum en Zomaar.

De opbrengst gaat naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte- De Goede Herder.

Hartelijke groet

Dames van Klein Onderhoud, Riet – Marian – Lida

Kopij voor Samenstromen voor maart inleveren vóór maandag 8 februari a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van maart inleveren vóór 22 februari a.s.