Samenstromen BCP Hoogmade-Woubrugge Februari

Toch werd het Kerstmis. Ondanks de Corona-maatregelen werd het Kerstmis, want de ware viering van het Kerstfeest vindt plaats in ons hart en dat kan altijd doorgaan. We hadden plannen gemaakt voor de advents- en kerstperiode. Eenvoudige ideeën, zoals een adventskaars en uitdagende ideeën, zoals het organiseren van een kerstwandeling in samenwerking met het kerkje aan De Does. Het draaiboek van de kerstwandeling is drie keer aangepast, totdat een totale lock-down ons deed besluiten om de wandeling niet door te laten gaan. Gezien het aantal inschrijvingen (zonder dat we reclame hadden gemaakt) voelen we ons gesterkt om in december 2021 een kerstwandeling te organiseren. Het draaiboek is klaar. En wellicht kunnen we groter uitpakken, omdat Corona ons dan misschien niet meer kan belemmeren.

In deze Samenstromen leest u welke activiteiten onze MOV-groep, bezoekgroep en pastoraatgroep tijdens de adventstijd hebben georganiseerd. De adventstijd startte met de Adventsactie met het thema ‘Delen Smaakt naar Meer’. Het organiseren van de Adventsactie was dit jaar een uitdaging, omdat er wekelijks ongeveer 30 mensen tijdens de viering waren (iets wat andere jaren een hoger aantal was). Iedere week werd verteld over de moeders in Congo, die leven in het gebied Masisi en op de vlucht zijn voor extreem geweld. De bijdrage voor de Adventsactie wordt gebruikt om deze vrouwen een startpakket te geven om voedsel te kunnen verbouwen voor hun gezin. De parochianen brachten €350,35 aan donaties bij elkaar en dat is geweldig. Hartelijk bedankt voor dit mooie resultaat. Van de Parochiële Caritas Instelling kregen we een extra bedrag om het tekort aan te vullen wat ontstaan is, doordat er minder mensen naar een viering konden komen. Daar zijn we dankbaar voor. Mocht u de actie gemist hebben, u kunt uw bijdrage storten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

 

Op 5 december (voordat de lockdown werd aangekondigd) was er een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De leden van de bezoekgroep en de pastoraatgroep stonden buiten bij de Coöp in Hoogmade. De dag begon behoorlijk koud, en de dag werd zonniger mede door de mooie reacties van mensen, die boodschappen deden bij de Coöp. Het was verrassend hoe gul en royaal iedereen onze kratten voor de Voedselbank vulden. De mensen van de voedselbank, die de opbrengst ‘s middags kwamen halen, waren verheugd over wat er ingezameld was. En dat voor zo’n klein dorp, ze vonden het geweldig. Ook de Parochiële Caritas Instelling heeft een mooi bedrag geschonken aan de Voedselbank. Daarom: lieve mensen, hartelijk bedankt voor uw donatie namens de Voedselbank.

 

Zo werd er toch binnen de Corona beperkingen kerst gevierd in onze parochiekern.

 

Iedere eerste woensdag van de maand konden parochianen in het verzorgingshuis Woudsoord en uit Woubrugge aansluiten bij de Eucharistie- of Woord- en Communieviering daar in huis, waar de H. Communie aan hen werd uitgereikt. Door de pandemie moesten we daar tijdelijk mee stoppen. Op aandringen van bewoners is in overleg met het management van Woudsoord gekeken naar wat wel zou kunnen. In ieder geval werd daags voor Kerstmis met een aantal bewoners individueel gebeden en aan hen de Heilige Communie uitgereikt. Een eucharistieviering met een kleine groep bewoners zou ook mogelijk zijn. Het plan was om te starten in januari, en dit is door de uitbraak van Corona in het verzorgingshuis opgeschort. De bewoners krijgen persoonlijk bericht, wanneer de vieringen weer zullen starten in Woudsoord.

 

Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. Deze toegewijde groep mensen zet zich vele uren in voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. In diverse taken: van koster tot lector, van bloemensteker tot lid van de beheercommissie. We reizen door onze parochiekern en vragen: Wat is uw taak in de parochiekern?

 

Wat ik doe…..

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, zong Rita Corita ooit. Nederlanders zijn grote koffiedrinkers. We drinken gemiddeld ruim vier kopjes koffie per dag en zo’n drie kopjes thee. Thuis, in de horeca, op het werk en in parochies wordt er heel wat koffie gezet. In de voorraadkast van iedere kerk staan naast hosties en miswijn ook pakken koffie. In alle parochiekernen wordt er bij vergaderingen of andere activiteiten van werkgroepen en na vieringen koffie gedronken. Koffiedrinken wordt het achtste sacrament genoemd van de kerk. In Drieluik (voor Corona uitbrak) dronken parochianen maandelijks na afloop van de zondagse viering koffie. De koffieploeg bestaat uit zeven dames, waarvan er telkens twee de beurt hebben. Tiny van Tol, Marian Hoogervorst, Lenie van Noord, Greet de Vlieger, Laura Borst, Lida van Schie en Twan Goes zijn lid van de koffiegroep. Zij vertellen: “Het secretariaat maakt het schema voor de inzet van de vrijwilligers. Op een zondag zetten we koffie voor zo’n dertig personen. Niet iedereen blijft na afloop koffiedrinken. In Drieluik zetten we een paar tafels en stoelen neer. Met elkaar koffiedrinken is zo belangrijk voor de mensen, om elkaar te zien en te spreken. Dat je je verhaal kwijt kunt. Dat je contact hebt met elkaar. Na afloop wassen we gezellig met elkaar af. Als vrijwilliger van de parochie voelen we ons betrokken bij de gemeenschap. Je hoort ergens bij. En het vrijwilligerswerk geeft voldoening. We vinden het leuk als iemand zegt: ‘het was weer lekker’. We komen uit katholieke gezinnen. Tuurlijk twijfelen we wel eens, maar het geloof geeft ons troost en kracht om door te gaan”. Door de coronamaatregelen is er geen koffiedrinken. “Ja, dat is jammer. Het is een verarming voor onze parochiekern. We missen het dat we na de viering elkaar niet kunnen ontmoeten en spreken. We kijken uit naar ons eerste koffiefeestje In 2021.”

Afgelopen maand heeft u kunnen aangeven hoe u Samenstromen in 2021 wilt ontvangen. Onze inzet is om te groeien naar een groene parochiekern. Eén van de eerste stappen is om Samenstromen digitaal te sturen tezamen met de nieuwsbrief en het inlegvel. Doe mee en stuur uw mailadres naar ons toe (via hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl). Mocht u Samenstromen op papier willen ontvangen, vragen wij u een vrijwillige bijdrage van €15,-. Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge of betaal via deze QR-code:

De Corona-maatregelen zullen de komende tijd ons leven beheersen. Zo ook, als u naar de viering wilt komen op zondagochtend in De Schuur. We volgen de richtlijnen van het Bisdom en dit betekent dat er plek is voor 30 parochianen. U kunt dinsdagochtend telefonisch contact opnemen met het secretariaat om te reserveren of via de link van de BCP in de nieuwsbrief aanmelden.

Corona heeft een impact op de financiën van onze parochiekern. Mocht u benieuwd zijn naar de jaarrekening 2019 of de begroting 2021? U kunt deze inzien op het secretariaat. Uiteraard is onze penningmeester bereid om een toelichting te geven. We zullen u laten weten, als de jaarrekening 2020 gereed is.

We bidden en hopen dat het aantal Corona patiënten gaat dalen, zodat we met elkaar activiteiten kunnen ondernemen en weer koffie kunnen drinken na de viering.

Beheercommissie

Pastoraatgroep

Pastor Marjo Hoogenbosch

 

 

Lief en Leed

Overleden:

 

 

 

26 november    Nicolaas Leonardus Cornelis Koot      89 jaar
15 december    Maria Justina Verzaal-Ros                     92 jaar
6 januari           Jozef Theodorus Hoogenboom             84 jaar
9 januari           Theo Spelt                                                 88 jaar
10 januari         George Jozef Jansen                                77 jaar