foto: bisdom Rotterdam

Het lijkt misschien vreemd in deze tijd van covid-19, waarbij iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven. We kijken echter ook naar de toekomst, naar een zomer waarbij hopelijk weer veel mogelijk is. Zoals de zomerkampen voor onze jongeren, van 18 t/m 24 juni 2021.

Kinderen, tieners en jongeren die zich aanmeldden voor de zomerkampen van vorig jaar krijgen de uitnodiging om aan te melden persoonlijk toegestuurd door het bisdom. Bij alle kerken in onze federatie liggen folders die kunnen worden meegenomen en verder verspreid.
De uitnodiging wordt vooral ook online gedaan met een video via de WhatsApp-groep van het jongerenpastoraat en via de facebookpagina en de digitale nieuwsbrief.

“Aan het begin van het nieuwe jaar zitten we vaak vol met goede voornemens. Meedoen met de zomerkampen van het bisdom kan heel goed een van die goede voornemens zijn”, vertelt Desiree Bühler van het jongerenpastoraat. Afgelopen jaar konden de zomerkampen niet doorgaan vanwege het coronavirus. De kampleiding heeft nu echter van het begin af aan bij de organisatie van de kampen rekening gehouden met de coronamaatregelen, zodat de kampen coronaproof door kunnen gaan.

“Juist in deze tijd waarin er weinig mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten op school of de sport zijn de zomerkampen iets om naar uit te kijken”, vertelt Desiree. “Elk jaar opnieuw zetten jonge mensen zich in als kampleiding. Dat zijn vaak jongeren die zelf toen ze jong waren ook met de zomerkampen van het bisdom meegingen. Bijna een heel jaar rond zijn ze bezig met het maken van een verrassend programma voor de kampweek. Ze houden zich niet alleen bezig met zaken zoals eten en spelvormen, maar het gehele team gaat ook aan de slag met het inhoudelijk thema. Ze doen dat samen met een diaken die elk kamp mee begeleidt.”

Dit jaar is het thema Woord zonder grenzen. “Of jongeren heel kerkelijk moeten zijn om mee te gaan? Nee hoor. Zie het als een leuke en laagdrempelige manier met het Woord van God bezig te zijn.” Ook de kosten van het zomerkamp worden laagdrempelig gehouden. Het bisdom Rotterdam gaat er vanuit dat ieder kind mee moet kunnen gaan. Mochten de kosten een probleem zijn dan kunnen ouders of begeleiders dit aangeven bij het pastoraal team van de parochie of de organisatie via Desiree Bühler.

Kijk voor meer informatie en een videoclip op de website van het bisdom Rotterdam.

Download de folder 2021 voor meer informatie

Aanmelden kan via het formulier op bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Download het inschrijfformulier