• Dank, voor de kerstkaarten die naar de pastorie zijn verzonden met de fijne wensen die ontvangen zijn voor dit nieuwe jaar!
  • De Adventsactie heeft een bedrag van € 191,00 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.
  • Op zondag 7 februari en zaterdag 13 februari zal achter in de kerk de mand klaarstaan voor de palmtakjes van het afgelopen jaar. Deze zullen na de viering van 13 februari worden verbrand.
  • Tijdens de vieringen van woensdag 17 februari om 19.00 uur en zondag 21 februari om 9.15 uur kunt u het Askruisje halen. Gedenk mens, dat gij tot stof zijt en tot stof zult wederkeren. Wij gaan op weg naar Pasen.
  • In de vastenperiode van Aswoensdag tot en met de Goede week is de kerk open voor aanbidding van 12.00 uur tot 13.00 uur.
  • In de vastentijd zal ook een bijdrage van u worden gevraagd voor het vastenproject. Informatie hierover leest u elders in dit blad.
  • De huispaaskaars kunt u weer bestellen voor 1 maart. Het gaat hier om 22 verschillende varianten. Achterin de kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar maar u kunt ook de kaars bij Ria op het secretariaat bestellen. Telefoon nr. 0172-602130.
  • Rond de feestdagen brachten vele mensen tassen vol lang houdbare levensmiddelen voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, afhankelijk geworden zijn van de voedselbank. Namens hen, grote dank. De bank waar lang houdbare producten kunnen worden ingeleverd staat het gehele jaar in het voorportaal van de kerk.