Bij de Samenstromen van december trof u ook een brief aan met een oproep voor een kerstdonatie. In onze eigen kerk is geen enkele kerstviering gehouden en waren er dus ook geen collectes.
Net als in het voorjaar gaf u weer massaal gehoor aan onze oproep om een bedrag aan ons over te maken bij wijze van kerstcollecte. Wij zijn u daar heel dankbaar voor, net als we dat zijn voor de collectes die we ontvangen in die vieringen die wel doorgang vinden. We zijn elke keer weer blij verrast als we de opbrengst tellen.

Ondanks het geringe aantal toegestane bezoekers dat we mogen verwelkomen, is de collecteopbrengst groter dan toen we nog ‘gewoon’ mochten vieren en er veel meer mensen in de kerk zitten.
U heeft begrip voor de moeilijke situatie, zoveel is wel gebleken, en dat vertaalt zich in gulle collectes.
Ook hiervoor zijn wij u dankbaar.