In de advent hebben we een actie gehouden voor een project in Democratische Republiek Congo in het Masisi-gebied  alwaar ontheemden hun toevlucht gezocht hebben. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel.  In het gebied verbouwen gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De 50 gezinnen  werken samen in 5 groepen.
Elke groep krijgt gieters, harken en een pakket met groente zaden om te verbouwen. De opbrengst van onze actie is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen.

Bij het verlaten van de kerk via de uitgang van de Orangerie stond de bekende melkbus voor de giften,
deze heeft € 320,00 opgebracht.

Namens de gezinnen uit het Masisi-gebied bedankt voor uw gaven.  

M.O.V.
Gerard van den Ham en Jan Koot