Wat is er gebeurd in onze parochie in het jaar 2020 ?
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar.
De ander halve meter maatschappij , geen gemakkelijk jaar.
Ook in de kerk had dat zijn consequenties, in maart gingen we in een lock down dit betekende dat de kerken tijdelijk
gesloten werden er alleen via een livestream gevierd kon worden.
Tijdens deze vieringen werd er niet gezongen.
Daarna gingen de kerken weer in beperkte vorm open, 30 mensen mochten er in en de ander halve meter moest
gewaarborgd worden.
Vrijwilligers gingen hiermee aan de slag , er kwam een looproute de plaatsen in de banken werden afgeplakt zodat we
niet te dicht op elkaar zaten, handgel werd aangeschaft om onze handen bij aanvang te reinigen.
Een registratie plicht werd in het leven geroepen vooraf aanmelden voor een viering.
Tijdens de vieringen mocht er niet door de parochianen worden meegezongen.
De koren mochten met maximaal 5 personen zingen koor de Horizon en Allegro
gingen hier mee aan de slag.
Helaas besliste het bestuur van de H. Clara en H. Franciscus parochie dat er bij een uitvaart maar 30 personen in de kerk
mochten. Het RIVM hield het op 100.
Dit was voor vele mensen heel ingrijpend, keuze ’s maken wie je kan uitnodigen.
Bijna niet te doen.
Er kwamen geluiden vanuit de parochie dat zij toch ook wel heel graag de communie wilde ontvangen. Daar werd iets op
gevonden een mooi scherm werd gemaakt en prachtig geschilderd en een pincet om de communie uit te reiken.
Wij mogen er trots op zijn dat wij één van de eerste waren dit het voor elkaar kregen.
De parochianen miste het koffiedrinken na afloop van de vroege vieringen, zo ook de contacten en de saamhorigheid.
Zal dat ooit nog terugkomen? zullen de parochianen weer terugkomen na deze nare periode?
De 1e communie van de kinderen hebben we in september toch nog een beetje geprobeerd te vieren.
Ook Allerzielen hebben we op een andere manier gevierd, toen mochten er ook nog maar 30 personen in de kerk.
We hebben toen gekozen voor een inloop van 10.00 tot 12.00 uur en s’ middags van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Dit werd erg gewaardeerd en men vond het een goede oplossing zo kon iedereen als hij dat wilde zijn overledenen op
een mooie manier herdenken.
Het beeld van de Heilige Antonius staat nog steeds in Brussel het is reeds helemaal opgeknapt, maar kan door de
coronamaatregelen niet opgehaald worden.
In 2021 zal dat zeker wel gaan lukken en komt het weer terug in de kerk.
De adventsmaaltijd kon ook niet doorgaan maar de werkgroep MOV had daar iets op gevonden je kon kiezen de
recepten ontvangen of de maaltijd bestellen en dan werd het thuisbezorgd.
Dit was een groot succes.
Ook de Kerstvieringen en de andere activiteiten in de kerk konden helaas niet doorgaan we zitten nu in een lock down.
Alle initiatieven, voorbereidingen alles voor niets geweest, wij hopen dat het volgend jaar allemaal weer wel kan en dat u
in grote getalen de kerk weer weet te vinden.
BCP en PG