Dit is Leonie, moeder van acht kinderen, haar rechterarm is ze door geweld verloren. Ze ontvluchtte haar dorp. Zij werd gekozen als deelneemster aan het Adventsproject in DR. Congo. Ze kreeg les in effectieve landbouwmethoden, een stuk grond, gereedschappen en een pakket zaden. Ook leerde ze hoe ze haar producten op de lokale markt kan verkopen. Ze zegt: β€œHet was ongelofelijk, ik kreeg eigen grond, God heeft echt aan me gedacht. Ik kan nu volwaardig meedraaien β€œ.

Hartelijk dank voor uw donaties. Met de opbrengst van de Congolese maaltijden mee heeft u ruim 2300 euro gegeven. Er is daarnaast ook het e.e.a. beloofd over te maken. De adventsactie was dus ondanks de coronaperikelen een groot succes!

Namens de M.O.V.-groep: Tineke en Peter