Het jaar 2020 hebben we inmiddels achter ons gelaten. We kijken terug op een jaar waarin we door corona niet met
elkaar als koor konden zingen. Niet in de kerk maar ook geen repetities waar we elkaar konden treffen. Gelukkig mochten
we halverwege het jaar toch met kleine groepjes onze vieringen met liedjes opluisteren.
Ondanks ons verlangen en onze hoop, om in de kerk samen kerst te vieren, bleek dit helaas door de strenge
coronaregels niet mogelijk. Voor iedereen een groot gemis. Uiteindelijk hebben we als koor, met een klein groepje, een
korte kerstbijeenkomst gehouden. Deze was online voor onze leden te beluisteren.
Oudejaarsavond mocht gelukkig in de kerk gevierd worden. Weliswaar voor slechts 30 personen.
De liturgiegroep, samen met een aantal van onze koorleden en onze dirigent Leo van Rijt, hebben het oudejaar op een
mooie manier uitgeluid.
Inmiddels is het 2021. Een nieuw jaar met hopelijk andere vooruitzichten en mogelijkheden. Een jaar waarin we hopen
weer bij elkaar te kunnen komen. Met ons koor maar ook met u. Wij hebben er vertrouwen in!
Koor Allegro wenst iedereen een heel voorspoedig en vooral gezond 2021 en we zien u graag tijdens een van onze
vieringen! De eerstvolgende viering, waarin wij zullen zingen, is zondag 31 januari om 09.15 uur.
Koor Allegro