Kerkbalans
Wat maakt Nieuwkoop tot het dorp waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Voor veel
Nieuwkopers is de kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart aan de Dorpsstraat er één van. Je hoeft er niet eens binnen te
komen om te waarderen dat hij er is.
De geschiedenis van onze parochie gaat eeuwen terug. Indrukwekkend als je bedenkt hoeveel generaties dorpsgenoten
hier al de bijzondere momenten van hun leven hebben beleefd, zoals doop, huwelijk en uitvaart. Al die tijd is van uit de
kerk hulp gegeven aan mensen. De kerk is ook een visitekaartje en bepalend voor het dorpsbeeld. Kortom, Nieuwkoop
zou Nieuwkoop niet zijn zonder de kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en de parochie.
Maar helemaal vanzelfsprekend is het voortbestaan niet. De vaste bezoekers alleen kunnen de kerk niet in stand houden.
Daarom willen wij u, als lid van de parochie om hulp vragen. Steun de kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en de
parochie met een bijdrage aan de actie Kerkbalans!
Kerkbalans is een inzamelingsactie voor de plaatselijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale
werk: de aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het
onderhoud van de kerk en de pastorie.
Op onze website https://rkgroenehart.nl/locaties/nieuwkoop/ leest u wat de parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart
allemaal nog meer doet. Met een bijdrage via de actie Kerkbalans helpt u mee dit goede werk voort te zetten.
Als beheercommissie realiseren wij ons dat in deze tijd voor een aantal van u het moeilijk is een financiële bijdrage te
leveren. Maar als wij een actieve en zichtbare gemeenschap willen blijven, zullen wij met onze zorg en aandacht klaar
moeten staan voor elkaar. Dat kan alleen als wij in solidariteit en naar vermogen bijdragen aan datgene waar wij als
parochie voor staan. Kunnen wij op u rekenen? Alvast heel hartelijk bedankt.
U kunt uw bijdrage voor de actie Kerkbalans overmaken naar rekeningnummer
NL77 RABO 0101 3950 00 ten name van H. Clara Kerkbestuur BCP Nieuwkoop, onder vermelding van KERKBALANS.
Alle ingeschreven parochianen ontvangen een acceptgiro, waarmee u ook kunt betalen.