COLLECTEOPBRENGSTEN
Er waren in 2020 maar weinig mensen die in de kerk mochten komen en er waren ook wekenlang helemaal geen
vieringen. Gelukkig hebben degenen die er waren duidelijk wat méér in de collecteschaal gelegd. Dat neemt niet weg dat
er ten opzichte van 2019 maar liefst € 10.000 minder via de collectes is binnengekomen. We hopen dat u met iets extra’s
via de kerkbalans dat een beetje goed wilt maken. Hartelijk dank
BCP